Παρασκευή 28 Αυγούστου 2009

ΔΕΗ:Αποκατάσταση της αλήθειας για το διαγωνισμό της Μεγαλόπολης

Με αφορμή τη σημερινή ανακοίνωση της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ για τη Μονάδα V του ΑΗΣ Μεγαλόπολης, με την οποία αναληθώς ισχυρίζεται ότι η σχετική Εισήγηση της Διοίκησης και των αρμοδίων υπηρεσιών της Επιχείρησης αποβλέπει στη ματαίωση (και μόνο) της διαγωνιστικής διαδικασίας, με αποτέλεσμα, δήθεν, "να μας αρπάξουν οι Ιδιώτες τη Μονάδα", αποκρύπτοντας ότι η Εισήγηση προέβλεπε σαφώς την άμεση επαναπροκήρυξη του Έργου, προς πλήρη αποκατάσταση της αλήθειας, από τη ΔΕΗ ανακοινώνονται τα ακόλουθα:
1. Ο τίτλος και μόνον της Εισήγησης με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΜΚΘ/6950/24-7-2009, είναι σαφής ως προς το σύνολο της υπόθεσης, διότι ρητά αναφέρεται ότι πρόκειται για :
"Ματαίωση της υπόψη διαγωνιστικής διαδικασίας και προκήρυξη νέου Διαγωνισμού".Είναι λοιπόν προφανές ότι η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, παρουσιάζει μέρος μόνον της πραγματικότητας και παραπληροφορεί, δημιουργώντας σκοπίμως λανθασμένες εντυπώσεις, μια συμπεριφορά που χαρακτηρίσαμε, στην καλύτερη περίπτωση, δυσεξήγητη.
2. Στην Εισήγηση, αφού εκφράζονται επιφυλάξεις για την έγκαιρη υλοποίηση των έργων του αγωγού του φυσικού αερίου και του δικτύου των 400 kV, θεωρείται "αναγκαία η ματαίωση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας ΔΜΚΘ-11 07 2251 και η προκήρυξη νέου Διαγωνισμού."
3. Σύμφωνα πάντα με την Εισήγηση, μέσω της επαναπροκήρυξης θα υπήρχε, επιπλέον, η δυνατότητα βελτίωσης των Τευχών, ιδίως όσον αφορά το τίμημα, αφού προβλέπεται ρητά ότι : "Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες της συγκεκριμένης αγοράς, προτείνεται ο Προϋπολογισμός του Έργου να μειωθεί σε € 500.000.000 και να μην αποτελεί ανώτατο όριο Προσφοράς".
4. Στο Σχέδιο Απόφασης της Εισήγησης, προβλέπεται σαφώς η άμεση επαναπροκήρυξη του Διαγωνισμού. Συγκεκριμένα, προβλέπονται επί λέξει:
4.1. "Εντέλλεται η αρμόδια Διεύθυνση ΔΜΚΘ όπως καταρτίσει Τεύχη νέας Διακήρυξης, με τις απαραίτητες προσαρμογές των Τευχών της ανωτέρω ματαιωθείσας Διακήρυξης σύμφωνα με τα αναφερόμενα της παραγράφου 5 της Εισήγησης ………, και να τα υποβάλει, όχι αργότερα από τις 31.10.2009, προς έγκριση από τον Γενικό Διευθυντή Δυτικής Μακεδονίας ασκούντα καθήκοντα και Γενικού Διευθυντή Παραγωγής.".
4.2. "Την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή Δυτικής Μακεδονίας ασκούντα καθήκοντα και Γενικού Διευθυντή Παραγωγής κ. Δ. Λάππα να επιλέξει την ημερομηνία δημοσίευσης της νέας Προκήρυξης.".
4.3. "Εντέλλεται η αρμόδια Διεύθυνση ΔΝΕΜ όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των απαραίτητων έργων μεταφοράς για την έγκαιρη λειτουργία της Μονάδας.".Με βάση τα παραπάνω, συνάγεται ευλόγως το συμπέρασμα ότι η υπόψη εισήγηση της ΔΜΚΘ, κάθε άλλο παρά σηματοδοτούσε εγκατάλειψη της κατασκευής της Μονάδας V του ΑΗΣ Μεγαλόπολης.
Αντίθετα, απέβλεπε στη συνέχιση της διαδικασίας υλοποίησης κατασκευής της Μονάδας, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Εταιρείας μας. Μάλιστα δε η κατακύρωση του σχετικού διαγωνισμού με όρους που διασφαλίζουν την Επιχείρηση και ουδόλως αφίστανται του πνεύματος της εισήγησης - επιλογή που ανήκει αποκλειστικά στο Διοικητικό Συμβούλιο - ευθυγραμμίζεται πλήρως και επιβεβαιώνει την ορθότητα του σκεπτικού της Εισήγησης των Υπηρεσιών μας, που μοιράστηκε στα μέλη του Δ.Σ. για τη συνεδρίαση της 28ης Ιουλίου 2009.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...