Πέμπτη 27 Αυγούστου 2009

Αποτελέσματα α' εξαμήνου 2009 του Ομίλου ΔΕΗ

Το α' εξάμηνο του 2009,σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, χαρακτηρίζεται από μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε) και την κατακόρυφη πτώση της δαπάνης για την κάλυψή της.Συγκεκριμένα:
Ενώ το α' εξάμηνο του 2008 η Εταιρεία αναγκάστηκε να δαπανήσει το 51% των εσόδων της για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, αγορές ενέργειας και δικαιώματα εκπομπών CO2,το α' εξάμηνο του 2009 δαπάνησε μόνο το 28,5%.
Ειδικότερα, λόγω της σημαντικής πτώσης των τιμών των καυσίμων και της μειωμένης ζήτησης Η/Ε σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο και αγορές ενέργειας μειώθηκαν κατά € 557,6 εκατ. μείωση 41,9%.
Επιπρόσθετα, τo α' εξάμηνο 2009, η υδροηλεκτρική παραγωγή ήταν κατά 799.000 ΜWH περισσότερη (51,4%) από το αντίστοιχο μέγεθος του α' εξαμήνου 2008, που ήταν μια περίοδος με πολύ χαμηλή υδραυλικότητα, ενώ παράλληλα, η παραγωγή Η/Ε από λιγνιτικούς σταθμούς αυξήθηκε κατά 1.186.000 ΜWH (8,6 %).
Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε € 2.928,4 εκατ. από € 2.764,9 εκατ. το α' εξάμηνο2008, αυξημένα κατά € 163,5 εκατ. (5,9%).
Tα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 898,8 εκατ. έναντι € 222,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2008, αυξημένα κατά € 676,6 εκατ.
Το περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 30,7 %, σε σύγκριση με 8 % το α' εξάμηνο 2008.
Τα προ φόρων κέρδη του α' εξαμήνου 2009, ανήλθαν σε € 557,4 εκατ., έναντι ζημιών € 115,0 εκατ. το α' εξάμηνο 2008.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...