Τετάρτη 5 Αυγούστου 2009

Ανάθεση καθηκόντων σε Γενικό Διευθυντή Ορυχείων και Γενικό Διευθυντή Παραγωγής

Η Διοίκηση της ΔΕΗ Α.Ε. αναθέτει καθήκοντα σε Γενικό Διευθυντή Ορυχείων και Γενικό Διευθυντή Παραγωγής .Δύο στελέχη της ΔΕΗ Α.Ε., με μεγάλες εμπειρίες και πορεία επιτυχούς δράσης στο διοικητικό τομέα, αναλαμβάνουν καθήκοντα σε δύο Γενικές Διευθύνσεις από την 1η Σεπτεμβρίου 2009, ενισχύοντας την ανώτατη Διοικητική Ομάδα της Επιχείρησης.
Ο κ. Δημήτρης Λάππας, Γενικός Διευθυντής Δυτικής Μακεδονίας από την 1η Μαϊου 2008, ασκών παράλληλα και καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Παραγωγής από τον Ιούλιο του 2008, αναλαμβάνει καθήκοντα ως Γενικός Διευθυντής Ορυχείων.

Πριν αναλάβει θέση Γενικού Διευθυντή, ο κ. Λάππας ήταν διευθυντής της Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών.

Τα προηγούμενα χρόνια ήταν επιτελικό στέλεχος στο διευθυντή Κλάδου Θερμικής Παραγωγής ΔΕΠ & ΔΕΘ, διευθυντής του ΑΗΣ Μεγαλόπολης και έχει εργαστεί σε διάφορες θέσεις ευθύνης σε θερμοηλεκτρικούς Σταθμούς της Επιχείρησης. Συνολικά επί 28 χρόνια, από το 1981 έως σήμερα, έχει εργαστεί στη ΔΕΗ, έχοντας αποκτήσει σημαντικές εμπειρίες σε θέματα διοίκησης και ανάπτυξης ενεργειακών έργων και μεγάλων δραστηριοτήτων της Επιχείρησης.

Είναι διπλωματούχος μηχανολόγος-μηχανικός του Πανεπιστημίου της Bologna και πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο κ. Γιάννης Κοπανάκης αναλαμβάνει καθήκοντα ως Γενικός Διευθυντής Παραγωγής, ο οποίος από το 2007 είναι διευθυντής της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης Θερμοηλεκτρικών Σταθμών Παραγωγής.

Έχει διατελέσει διευθυντής της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Διαχείρισης της Απόδοσης Μονάδων Παραγωγής κατά τα προηγούμενα 6 χρόνια, ενώ από την ένταξή του στη ΔΕΗ, το 1985, και για 13 χρόνια εργάστηκε στη παραγωγική διαδικασία ως μηχανικός υπηρεσίας, προϊστάμενος συντήρησης και διευθυντής Ατμοηλεκτρικού Σταθμού. Συνολικά επί 24 χρόνια, από το 1985 μέχρι σήμερα, ο κ. Κοπανάκης έχει αποκτήσει σημαντικές εμπειρίες στη διοίκηση μονάδων παραγωγής και στη διοίκηση της απόδοσης του συνόλου του θερμοηλεκτρικού παραγωγικού δυναμικού της ηπειρωτικής χώρας.

Είναι διπλωματούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος τίτλου MBA από το Nottingham Trend University. Σχετικά με την επιλογή των δύο Γενικών Διευθυντών, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ Τάκης Αθανασόπουλος δήλωσε τα ακόλουθα:

"Η διαδικασία επιλογής των Γενικών Διευθυντών ήταν ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς υπήρχε μεγάλος αριθμός υποψηφιοτήτων και οι παράμετροι που έπρεπε να ληφθούν υπόψη ήσαν πολλές και σύνθετες.

Υπήρξαν πολλές, ενδιαφέρουσες και υψηλών προδιαγραφών υποψηφιότητες, μέσα και έξω από την ΔΕΗ, γεγονός που πιστοποιεί την ελκυστικότητα της Επιχείρησής μας.

Για την υλοποίηση του μεγάλου Επενδυτικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΔΕΗ, η λιγνιτική εξόρυξη και η παραγωγή των λιγνιτικών Σταθμών θα είναι αποφασιστικής σημασίας κατά τα αμέσως επόμενα χρόνια για την ανταγωνιστικότητα της Επιχείρησης. Αποτελεί μεγάλη πρόκληση για την Επιχείρηση η αντιμετώπιση θεμάτων ποιότητας και απόδοσης στη λιγνιτική τροφοδοσία και λειτουργία των Σταθμών.

Εξόρυξη και παραγωγή βρίσκονται σε μια αλυσίδα αξίας, η οποία - με την υφιστάμενη οργανωτική δομή, επιχειρησιακή πρακτική και με τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων - δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη μέγιστη αποτελεσματικότητα και απόδοση.

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανελαστικές απαιτήσεις των λιγνιτικών Σταθμών, πρέπει να αναθεωρηθούν ο τρόπος, ο χρονισμός και η ποιότητα του παρεχόμενου λιγνίτη, καθώς αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόδοσης των υφιστάμενων και των νέων λιγνιτικών μονάδων που θα αναπτυχθούν.

Με δεδομένες τις ανωτέρω αναφερόμενες ανάγκες, οι τοποθετήσεις των δύο Γενικών Διευθυντών θα συμβάλουν σημαντικά στις προσπάθειες που καταβάλλονται για την περαιτέρω ενίσχυση των ενεργειακών και οικονομικών επιδόσεων και την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων της ΔΕΗ."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...