Παρασκευή 7 Αυγούστου 2009

ΔΕΗ: Απομάκρυνση αμιάντου από το εργοστάσιο του Ν. Φαλήρου

Την έναρξη της διαδικασίας απομάκρυνσης και των τελευταίων υπολοίπων ποσοτήτων αμιάντου, που ήταν προσωρινά αποθηκευμένες στο παλαιό εργοστάσιο της ΔΕΗ στο Νέο Φάληρο ανακοίνωσε η εταιρεία.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, αυτό έγινε εφικτό αφού εξασφαλίσθηκαν:
Η συνδρομή εγκεκριμένης από το ΥΠΕΧΩΔΕ ναυτιλιακής εταιρείας, η οποία είναι εξειδικευμένη στη διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων. Οι απαραίτητες για το σκοπό αυτό άδειες του ΠΕΡΠΑ και των αρμοδίων αρχών του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Ήδη, τα πρώτα τρία ειδικά κοντέϊνερς, μέσω των οποίων γίνεται με τον ασφαλέστερο και πλέον ενδεδειγμένο τρόπο η απομάκρυνση του αμιάντου, βρίσκονται στον προαύλιο χώρο του παλαιού σταθμού του Φαλήρου και έχει προγραμματισθεί να μεταφερθούν στις 10 Αυγούστου 2009. Οι επόμενες φορτώσεις, που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου απομάκρυνσης και του τελευταίου αμιάντου, είναι προγραμματισμένες να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος Αυγούστου 2009.
Επισημαίνεται ότι η ΔΕΗ είχε πάρει όλα εκείνα τα μέτρα που απαιτούνται και προβλέπονται από τη νομοθεσία για την εξυγίανση από αμίαντο του ιστορικού εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στο Φάληρο και για τη μεταφορά του εξωτερικό.

Δυστυχώς, ενώ ξεκίνησαν κανονικά οι εργασίες μεταφοράς του αμιάντου αυτές διεκόπησαν το Δεκέμβριο 2007, λόγω της παρατεταμένης απεργίας, που διήρκεσε επί 18 και πλέον μήνες, στα δύο μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας (Πειραιά και Θεσσαλονίκης), που είναι και τα μόνα μέσω των οποίων είναι δυνατή η εξαγωγή αμιάντου.

Επιπλέον, λόγω αυτών των απεργιών, χρεωκόπησε και η μόνη εξειδικευμένη ναυτιλιακή εταιρεία για τη μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων, με αποτέλεσμα να υπάρξουν πρόσθετες δυσκολίες να βρεθεί άλλη εγκεκριμένη εταιρεία για να πραγματοποιήσει τη μεταφορά.
Η ΔΕΗ Α.Ε., σημειώνεται στην ανακοίνωση, ρητά και κατηγορηματικά διαβεβαιώνει ότι, κατά το χρονικό διάστημα αδυναμίας μεταφοράς των υπολοίπων αποβλήτων ουδέποτε παρεξέκλινε του βασικού σκοπού της που είναι η διασφάλιση ενός πολύ υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, αφού:

Η παραμονή των αποθηκευτικών σάκων στον προαύλιο προφυλασσόμενο χώρο, ουδόλως έβλαψε το περιβάλλον ούτε επιβάρυνε την δημόσια υγεία, εφόσον οι ποσότητες αμιάντου ήσαν συσκευασμένους σε διπλούς σάκους (πολυαιθυλενίου) προδιαγραφών UN και επί πλέον είχαν σκεπαστεί με εξωτερικό πλαστικό κάλυμμα.

Ουδείς κίνδυνος υπήρξε για τη δημόσια υγεία, από εκπομπές στην ατμόσφαιρα ινών αμιάντου. Αυτό αποδεικνύεται τόσο από την έκθεση αυτοψίας που πραγματοποίησε στις 16.6.2009 η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ όσο και από τις σχετικές μετρήσεις του ατμοσφαιρικού αέρα που διενήργησε πρόσφατα, κατόπιν εντολής της ΔΕΗ, ο μοναδικός πιστοποιημένος στην Ελλάδα φορέας, η εταιρεία «PLINIOS» του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ.
Σε ότι αφορά την επιβολή προστίμου ύψους 60.000€ από τη Νομαρχία Πειραιά, τονίζεται στην ανακοίνωση, που επεβλήθη στη ΔΕΗ, επισημαίνεται ότι αυτό επεβλήθη χωρίς να ληφθούν υπόψη:
Η αποδεδειγμένη «ανωτέρα βία» που αντιμετώπισε η Επιχείρηση, λόγω της παρατεταμένης απεργίας και της έλλειψης εξειδικευμένης ναυτιλιακής εταιρείας για μεταφορές επικινδύνων αποβλήτων.

Η πραγματική διάσταση του προβλήματος που αντιμετώπισε η ΔΕΗ - και το οποίο αντιμετωπίζει κάθε επιχείρηση στην Ελλάδα που παράγει από τις δραστηριότητές της βιομηχανικά απόβλητα - καθώς η χώρα δεν διαθέτει τους απαιτούμενους χώρους ταφής επικινδύνων αποβλήτων.
Η ΔΕΗ που επένδυσε 3,4 εκατ. ευρώ, προκειμένου να διασφαλίσει πλήρως τη δημόσια υγεία, απομακρύνοντας κάθε ίχνος αμιάντου από το παλαιό και ιστορικό εργοστάσιο, θα μελετήσει προσεκτικά το θέμα του προστίμου και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να πείσει τις αρμόδιες αρχές ότι δεν ευθύνεται για τις όποιες καθυστερήσεις στη μεταφορά του, λόγω εξωγενών παραγόντων.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...