Πέμπτη 24 Ιουνίου 2010

Λουκέτα και μετατάξεις

Απολύσεις συμβασιούχων και μετακινήσεις 10.000-15.000 υπαλλήλων προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που αφορά την κατάργηση και συγχώνευση 90 φορέων, οργανισμών και υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και το οποίο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως τις 28 Ιουνίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου το τακτικό προσωπικό που υπηρετεί στους υπό κατάργηση οργανισμούς και στις υπό λύση ανώνυμες εταιρείες, θα πρέπει εντός 15 ημερών από την δημοσίευση του νόμου, να υποβάλει στο εποπτεύον υπουργείο, αίτηση μεταφοράς ή μετάταξης. Όσοι υπάλληλοι δεν υποβάλλουν σχετικές δηλώσεις εντός του χρονικού ορίου θα απολύονται χωρίς αποζημίωση.

Στην περίπτωση των συγχωνεύσεων, το προσωπικό μεταφέρεται στην απορροφούσα εταιρεία ή οργανισμό. Οι υπάλληλοι θα μεταφέρονται ή θα μετατάσσονται σε οργανικές θέσεις εντός του νομού που υπηρετούν, ενώ θα δημιουργούνται προσωποπαγείς θέσεις στην περίπτωση που δεν υφίσταται κενές οργανικές θέσεις σε συναφείς υπηρεσίες και οργανισμούς. Το μετατασσόμενο ή μεταφερόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε θέσεις αντίστοιχων μισθολογικών κλιμακίων με αυτά που αμειβόταν. Στις νέες θέσεις εργασίας δεν θα υπολογίζονται τυχόν πρόσθετες αμοιβές και ειδικά επιδόματα που λάμβαναν οι εργαζόμενοι στο παρελθόν.

Στο σχέδιο νόμου προβλέπεται η απόλυση των 269 εργαζομένων αορίστου χρόνου στην ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε που προσελήφθησαν την 1 Σεπτεμβρίου 2009, λόγω παράνομων διαδικασιών που διαπιστώθηκαν κατά την διαδικασία διορισμού τους. Επίσης, θα απολύονται οι εποχικοί υπάλληλοι (συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου και συμβασιούχοι έργου) των υπό κατάργηση οργανισμών.

Από τη δημοσίευση του νόμου:

Καταργούνται τα παρακάτω ΝΠΔΔ, οργανισμοί και υπηρεσίες:

* Μουσείο και Βιβλιοθήκη του Εθνικού Τυπογραφείου
* Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής
* Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής
* Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών
* Εθνική Ακαδημία Γραμμάτων και Επιστημών
* Ιόνιος Ακαδημία
* Διεθνής Ικάριος Αεραθλητική Ακαδημία
* Ένωση για την Αντισεισμική Προστασία των κρατών μελών του οργανισμού για την οικονομική συνεργασία του Εύξεινου Πόντου
* Εθνικό Κέντρο Ερευνών Υγείας
* Ινστιτούτο Έρευνας και Ελέγχου Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας
* Κέντρο Κληρονομικών Νόσων Αίματος
* Ινστιτούτο Κοινωνικής Δημογραφίας και Έρευνας
* Εθν. Παρατηρητήριο Ατόμων με Αναπηρίες
* Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης (51 υπηρεσιακές μονάδες)
* Εθνική Επιτροπή Γάλακτος Ελλάδος
* Επιστημονικό και Ερευνητικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας

Λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση οι ανώνυμες εταιρείες:

* Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης
* Ιχθυοκαλλιεργητικό Κέντρο Αχελώου
* Ολυμπιακό Χωριό
* ΑΓΡΟΓΗ

Συγχωνεύονται οι παρακάτω φορείς και ΑΕ με την παράλληλη μεταφορά του τακτικού προσωπικού:

* Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
* Η Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης
* Το Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
* Οι εταιρείες «Εληνικό Κέντρο Αργιλλομάζης ΑΕ», «Ελληνικό Κέντρο Αργυροχρυσοχοϊας ΑΕ, «ΚΕΚ ΕΛΚΕΔΕ ΕΠΕ», και Κέντρο Ελληνικής Γούνας συγχωνεύονται μέσω απορρόφησης στην «ΕΛΚΕΔΕ Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασμού Α.Ε»
* Η Εταιρεία Διανομής αερίου απορροφάται από τη Δημόσια Επιχείρηση παροχής αερίου.
ΠΗΓΗ:www.ethnos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...