Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2009

ΔΕΗ: Ξεκίνησε η αναβάθμιση του ΑΗΣ Αλιβερίου


Με την κατασκευή νέων σύγχρονων Έργων ηλεκτροπαραγωγής, προηγμένης τεχνολογίας και υψηλών περιβαλλοντικών επιδόσεων, η ΔΕΗ Α.Ε προχωρεί ήδη και προγραμματίζει στο άμεσο μέλλον την αντικατάσταση παλαιών μονάδων της, οι οποίες παρουσιάζουν υψηλό κόστος λειτουργίας και χαμηλές περιβαλλοντικές επιδόσεις.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η επιλογή των καυσίμων καθώς και των θέσεων των νέων μονάδων, έγινε με γνώμονα την διασφάλιση ισορροπημένης εξάρτησης από τις διάφορες πηγές ενέργειας, την ευκολία προμήθειας καυσίμου και την ομαλοποίηση του συστήματος μεταφοράς.

Στο πλαίσιο αυτό προγραμματίζεται η αναβάθμιση του ΑΗΣ Αλιβερίου σε σύγχρονο ενεργειακό κέντρο, το οποίο θα συμβάλλει καθοριστικά στην ενεργειακή επάρκεια της χώρας και ειδικότερα στην ευστάθεια του Νότιου Συστήματος, όπου παρατηρείται και η μεγαλύτερη ζήτηση, αλλά και στην ανάπτυξη σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας.

Πρόκειται για ένα αναπτυξιακό έργο κοινής ωφέλειας, το οποίο θα έχει ευεργετικές επιδράσεις στη τοπική οικονομία και κοινωνία, τόσο κατά το στάδιο της κατασκευής του, όσο και της λειτουργίας του, όπως η σημαντική ενίσχυση της απασχόλησης, η τόνωση της τοπικής επιχειρηματικότητας και γενικά η βελτίωση του επιπέδου κοινωνικής ευημερίας των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.Νέα Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου στον ΑΗΣ Αλιβερίου. Γενικά:
- Η νέα μονάδα συνδυασμένου κύκλου, με καύσιμο φυσικό αέριο, θα είναι ισχύος 416,9 MW.
- Ο εγγυημένος βαθμός απόδοσης της μονάδας είναι 58,4 %.
- Η Διάταξη της μονάδας θα είναι επί ενός άξονα (αεριοστρόβιλος – γεννήτρια - ατμοστρόβιλος).
Το συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε 219,2 εκ ευρώ και η σχετική σύμβαση έχει υπογραφεί στις 17.10.2007, με την εταιρεία ΜΕΤΚΑ Α.Ε.
Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι η ΔΕΗ έχει λάβει όλες, τις μέχρι τώρα, απαιτούμενες άδειες (άδεια παραγωγής, άδεια εγκατάστασης και οικοδομική άδεια) για την έναρξη των σχετικών εργασιών κατασκευής της υπόψη Μονάδας, οι οποίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός του φθινοπώρου του 2011.
Η Υλοποίηση του έργου γίνεται σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και Κανονισμούς (ΕΝ) καθώς επίσης και τους αναγνωρισμένους διεθνείς κανονισμούς & πρότυπα DIN, ASME, ISO και IEC.
Σύστημα ψύξης
Για τον σχεδιασμό του συστήματος αυτού έχουν γίνει όλες οι αναγκαίες μελέτες κυκλοφορίας και αλληλεπίδρασης των θαλάσσιων ρευμάτων και του νερού ψύξης (εισαγωγή – απαγωγή) στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου Αλιβερίου, για να εξασφαλισθεί ότι η επίδραση στο θαλάσσιο οικοσύστημα είναι η ελάχιστη δυνατή.

Οι εν λόγω μελέτες επιβεβαίωσαν ότι το επιθυμητό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται.
Περιβαλλοντικές επιδόσεις
Η Μονάδα θα ικανοποιεί τους πιο αυστηρούς Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς κανονισμούς σε ότι αφορά επιπτώσεις στο περιβάλλον (αέριοι ρύποι, υγρά και στερεά απόβλητα, παραγωγή θορύβου).
Λόγω της χρήσης φυσικού αερίου και της τεχνολογίας του συστήματος καύσης (καυστήρες low-NOx), οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου θα είναι μικρότερες από 40 mg/Nm3 dry με 15% O2 έναντι επιτρεπομένου ορίου 50 mg/Nm3, ενώ οι εκπομπές οξειδίων του θείου και στερεών σωματιδίων (αιθάλης) θα είναι πρακτικά μηδενικές.
Η στάθμη θορύβου στην περίφραξη της Μονάδας (με τις παλαιές Μονάδες εκτός λειτουργίας) θα είναι μικρότερη από 60 db. Η διασπορά των ρυπαντών στο περιβάλλον έχει μελετηθεί μέσω κατάλληλων υπολογιστικών Μοντέλων.
Συμπερασματικά, η επιβάρυνση της περιοχής λόγω της λειτουργίας της νέας μονάδος θα είναι η ελάχιστη δυνατή.
ΝΕΟΣ Υ/Σ 150 – 400 KV
- Ο νέος Υ/Σ θα είναι κλειστού τύπου (GIS) και θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της νέας Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου
- Υπάρχει πρόβλεψη επέκτασης του για την εξυπηρέτηση μιας ακόμη Μονάδας
- Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε την 01.02.2008 με συμβατικό τίμημα 32,07 εκ. ευρώ.Επιπρόσθετα θα κατασκευαστεί μία νέα γραμμή μεταφοράς 400 kV συνολικού μήκους 72 km, με προϋπολογισμό 70 εκ. Ευρώ.
Παρακαμπτήρια Οδός προς Μηλάκι

Η Επιχείρηση λαμβάνοντας υπόψη την παρενόχληση που θα δημιουργείται στην υπάρχουσα οδό προς Μηλάκι με την εγκατάσταση & λειτουργία της νέας Μονάδας, αποφάσισε να κατασκευάσει νέα παρακαμπτήρια όδευση από Κάραβο προς Μηλάκι.

Η νέα οδός θα κατασκευαστεί με σύγχρονα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, και θα εξυπηρετεί βασικά τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής. Το έργο ευρίσκεται στη φάση αδειοδότησης και διαδικασιών πρόσκτησης των αναγκαίων οικοπεδικών εκτάσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...