Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2009

ΔΕΗ:Ανακριβείς και ανυπόστατοι οι ισχυρισμοί της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

Παντελώς ανακριβείς και ανυπόστατοι είναι οι ισχυρισμοί της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ότι η Διοίκηση της ΔΕΗ προτείνει τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό της Επιχείρησης.
Για μια ακόμη φορά η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ επιδιώκει την παραπλάνηση όλων των ενδιαφερομένων μερών με την από 24.9.2009 Ανακοίνωση Τύπου της, σχετικά με τις θέσεις της ΔΕΗ αναφορικά με την προειδοποιητική επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μεταφορά της Οδηγίας 2003/54.
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ δείχνει ότι είτε δεν αντιλαμβάνεται τις θέσεις της Διοίκησης είτε σκοπίμως της παραποιεί, προσπαθεί μάλιστα να προσδώσει πολιτικό χρώμα στο ζήτημα αυτό, επιχειρώντας να το συνδέσει με την προεκλογική περίοδο.
Συγκεκριμένα, για τα όσα παραπλανητικά αναφέρονται στη σχετική Ανακοίνωση, η ΔΕΗ επισημαίνει τα ακόλουθα:
" Με την από 14.9.2009 επιστολή της προς το ΥΠΑΝ η Διοίκηση της ΔΕΗ τοποθετείται στο περιεχόμενο της προειδοποιητικής επιστολής εντός της ταχθείσας από το ΥΠΑΝ προθεσμίας (15.9.2009). Επομένως, η αποσταλείσα επιστολή καμία σχέση δεν έχει με την προεκλογική περίοδο."
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ μέμφεται τη Διοίκηση της ΔΕΗ τόσο για την διαδικασία που ακολουθήθηκε όσο και για το περιεχόμενο των θέσεών της.
Περιέργως η ΓΕΝΟΠ φαίνεται να αγνοεί ότι πάγια από πολλών ετών πρακτική της ΔΕΗ είναι ότι, οι τοποθετήσεις της σε ρυθμιστικά ζητήματα γίνονται από την Διοίκηση με τη σύμπραξη και συνεργασία των κατά περίπτωση αρμοδίων Διευθύνσεων της ΔΕΗ, κάτι που έγινε και στην παρούσα περίπτωση.
Όσον αφορά τις θέσεις που διατυπώθηκαν από τη Διοίκηση στην προαναφερόμενη επιστολή, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
- Στην αποσταλείσα επιστολή δεν υπάρχει οιαδήποτε αναφορά ή πρόταση για ιδιοκτησιακό διαχωρισμό, όπως αναληθώς υποστηρίζει η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ.
-Σε πάμπολλες περιπτώσεις η Διοίκηση της ΔΕΗ έχει πάρει θέση υπέρ του νομικού και κατά του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού των δραστηριοτήτων Διανομής και Μεταφοράς, με τη σύσταση αντίστοιχα 100% θυγατρικών εταιρειών της Επιχείρησης.
Έχει μάλιστα τοποθετηθεί υπέρ της αναγκαίας γι' αυτό τροποποίησης του Ν. 3426/2005, τόσο για το σκέλος του Δικτύου Διανομής - ΔΕΣΔΗΕ, όσο και για την επανένταξη στη ΔΕΗ της Διαχείρισης του Συστήματος Μεταφοράς στον Όμιλο της ΔΕΗ.
Τη θέση αυτή τη διατύπωσε η ΔΕΗ και με την από 30.10.2008 επιστολή της προς την ΡΑΕ, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής. Είναι, επομένως, προφανές ότι οι καταγγελίες της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ότι η Διοίκηση "προτείνει ιδιοκτησιακό διαχωρισμό της ΔΕΗ" και "διαμελισμό και ξεπούλημα της μεγαλύτερης Επιχείρησης της χώρας" είναι παντελώς ανάξιες για απάντηση.
-Αντίθετα, η Διοίκηση της ΔΕΗ έχει θέσει, σύμφωνα με τα παραπάνω, ζήτημα τροποποίησης του Νόμου 3426/2005, επειδή θεωρεί ότι έτσι όχι μόνον εξυπηρετούνται τα συμφέροντα της ΔΕΗ, αλλά διασφαλίζεται και η αποτελεσματικότερη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας.
-Η ΓΕΝΟΠ δεν μπορεί να καταλάβει πώς η Διοίκηση της ΔΕΗ μπορεί να παίρνει θέσεις που να αποκλίνουν από τις θέσεις της Πολιτείας.
Αντίθετα, για τη Διοίκηση της ΔΕΗ είναι επιβεβλημένο αυτό να γίνεται στις περιπτώσεις που θίγονται καίρια συμφέροντα της Επιχείρησης.
-Οποιοσδήποτε καλοπροαίρετος διαβάσει με προσοχή την εν λόγω επιστολή της Διοίκησης, θα αντιλαμβανόταν εύκολα ότι, στο επίκεντρο των θέσεών της ήσαν οι ρυθμίσεις που αφορούν το αντάλλαγμα για τις Υποχρεώσεις Κοινής Ωφέλειας και την ελληνική εκδοχή του Τελευταίου Καταφυγίου, με μοναδικό μέλημα την προάσπιση των εννόμων και πολλαπλώς αμφισβητουμένων συμφερόντων της Επιχείρησης.
Και δημιουργεί εντύπωση το γεγονός ότι η ανακοίνωση της ΓΕΝΟΠ δεν κάνει καμία απολύτως μνεία για το εν λόγω θέμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...