Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2009

Νέο έντυπο λογαριασμού

Στο σχεδιασμό ενός νέου εντύπου λογαριασμού που θα παρέχει περισσότερη πληροφόρηση στους πελάτες της, χωρίς καμία απολύτως αλλαγή στις χρεώσεις ηλεκτρικού ρεύματος προχώρησε η ΔΕΗ.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, με το νέο έντυπο λογαριασμού – που θα αρχίσει να αποστέλλεται σύντομα – οι πελάτες θα μπορούν πλέον να διακρίνουν όλες τις χρεώσεις που αφορούν:
- την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν- τη χρήση του Εθνικού Ηλεκτρικού Συστήματος και- τις επιβαρύνσεις για δημοτικά τέλη και ΕΡΤ, χρεώσεις τις οποίες υποχρεωτικά, βάσει της νομοθεσίας, συνεισπράττει η ΔΕΗ.
Με το νέο έντυπο λογαριασμού η ΔΕΗ προσαρμόζεται στις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προβλέπουν ότι:

Όλες οι ηλεκτρικές εταιρίες που λειτουργούν στην απελευθερωμένη αγορά ενέργειας οφείλουν να παρέχουν στους πελάτες, μέσω των λογαριασμών ρεύματος, λεπτομερή ανάλυση των χρεώσεων της αξίας του ρεύματος που καταναλώνουν.
Υπογραμμίζεται ότι:
Οι πελάτες θα συνεχίσουν να χρεώνονται ακριβώς όπως και πριν για το ηλεκτρικό ρεύμα που καταναλώνουν, καθώς η πρόσθετη ανάλυση αφορά σε πληρέστερη πληροφόρησή τους και μόνο.


Η αλλαγή του εντύπου δεν επιφέρει καμία απολύτως μεταβολή στους τιμοκαταλόγους της ΔΕΗ.
Το νέο έντυπο λογαριασμού είναι πλέον δίφυλλο.


Στο πρώτο φύλλο περιλαμβάνονται οι υπολογισμοί και οι χρεώσεις για το ρεύμα που καταναλώθηκε, όπως ακριβώς υπήρχαν και στο προηγούμενο έντυπο λογαριασμού, όμως πιο αναλυτικά.


Στο δεύτερο φύλλο, εμφανίζονται με πλήρη διάκριση οι χρεώσεις υπέρ τρίτων (Δήμου και ΕΡΤ), τις οποίες η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη να συνεισπράττει με τους λογαριασμούς ρεύματος.
Η μοναδική ουσιαστική διαφοροποίηση στο νέο έντυπο – σε σχέση με το παλαιό έντυπο λογαριασμού - αφορά στην πρόσθετη ανάλυση των χρεώσεων για το Εθνικό Ηλεκτρικό Σύστημα, δηλαδή των χρεώσεων εκείνων που εφαρμόζονται σε όλους τους πελάτες κατά ενιαίο τρόπο, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει.


Οι χρεώσεις αυτές εμφανίζονται σε ιδιαίτερο χώρο του πρώτου φύλλου του εντύπου, ενώ πλήρεις επεξηγήσεις για κάθε μία από τις χρεώσεις υπάρχουν στην πίσω όψη του εντύπου.
Με την πρόσθετη αυτή πληροφόρηση, ο κάθε πελάτης θα έχει τα εξής οφέλη:


Θα γνωρίζει αναλυτικά πως επιμερίζονται οι δαπάνες του ηλεκτρικού ρεύματος που πληρώνει, καθώς για πρώτη φορά θα πληροφορηθεί ότι, εκτός από τις δαπάνες για την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος, υπάρχουν και άλλες που αφορούν: τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη των δικτύων Μεταφοράς και Διανομής, την ασφάλεια της ηλεκτροδότησης της χώρας, πρόσθετες δαπάνες για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας κ.λπ.
Με το νέο έντυπο λογαριασμού η ΔΕΗ κάνει ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την παροχή καλλίτερων υπηρεσιών προς όλους τους πελάτες της, εξασφαλίζοντας σε αυτούς ακριβέστερη πληροφόρηση για το τι ακριβώς πληρώνουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...