Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2009

Απαντήσεις από την διοίκηση της ΔΕΗ

Σχετικά με την Ανακοίνωση Τύπου της ΓΕΝΟΠ, με ημερομηνία 15/9/2009, από την ΔΕΗ επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Η ΔΕΗ, μέσω των οργάνων διοίκησης, όπως κάθε εταιρεία και μάλιστα εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, παίρνει αποφάσεις με μοναδικό κριτήριο τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της Επιχείρησης και είναι υπόλογη για τις αποφάσεις αυτές στους μετόχους.
Η Επιχείρηση σέβεται τους θεσμούς και σε κάθε διαδικασία λήψης αποφάσεων εμπλέκονται όσα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν δικαιοδοσία και αρμοδιότητα με βάση αυτούς τους θεσμούς.
Σε καμία περίπτωση οι διοικητικές αποφάσεις δεν "καθοδηγούνται" από άλλα κριτήρια.
Υπογραμμίζεται ότι:
Η εκδοθείσα Ανακοίνωση στοχεύει στην εξυπηρέτηση συγκυριακών σκοπιμοτήτων της ΓΕΝΟΠ, με κύριο σκοπό την παραπλάνηση της κοινής γνώμης και τη δημιουργία εσφαλμένων εντυπώσεων για διοικητικά θέματα που αφορούν λειτουργικές δραστηριότητες και εσωτερικές διαδικασίες της Επιχείρησης.
Η ΔΕΗ δεν σκοπεύει να συνεχίσει δημόσιο διάλογο για καθαρά διοικητικά θέματα και μάλιστα όταν αυτά έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό της Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων.
Σε ότι αφορά τους παντελώς ανακριβείς ισχυρισμούς της ΓΕΝΟΠ για "τεράστιες αυξήσεις ρεύματος (24% αύξηση σε δύο χρόνια)", πρέπει να γίνουν ξεκάθαρα τα εξής:
1. Τα τελευταία δυόμισι χρόνια έχουν εγκριθεί, ως γνωστό, οι παρακάτω μεσοσταθμικές αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ.- 1/4/2007 και 1/8/2007 αύξηση 3,57%- 1/12/2007 αύξηση 6,41%- 1/7/2008 αύξηση 7,24%Σύνολο 17,22% και σωρευτικά 18,2%.

2. Από την αύξηση αυτή ποσοστό της τάξεως του 9% αφορούσε, ως γνωστό, την καταβολή ανταλλάγματος προς τη ΔΕΗ, για το έτος 2007,έναντι της παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) ύψους 450,6εκατ. ευρώ.

Η σχετική ετήσια υποχρέωση είχε αναγνωρισθεί από την Πολιτεία ήδη από το 2001, αλλά την ενεργοποίησε για πρώτη φορά το έτος 2007.

3. Η δαπάνη για ΥΚΩ αναφέρεται πλέον διακριτά στα νέα έντυπα των λογαριασμών της ΔΕΗ. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ στα τελευταία 2,5 χρόνια για την παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος στον μέσο καταναλωτή ήταν σωρευτικά της τάξεως του 8,4% και όχι 24% όπως ανακριβώς και παραπλανητικά αναφέρεται στην Ανακοίνωση της ΓΕΝΟΠ.Σε σχέση με το πρόγραμμα μετακίνησης των στελεχών της ΔΕΗ, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
Προκειμένου η ΔΕΗ να είναι σε θέση να προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης καριέρας για τα στελέχη της και λόγω των διαφορών στις αποδοχές των στελεχών, σε συνάρτηση με τον τόπο αλλά και τον κλάδο παροχής των υπηρεσιών τους (περιφέρεια, σταθμοί παραγωγής, ορυχεία, κλπ.), σχεδίασε ένα πρόγραμμα ανάπτυξης στελεχών που προβλέπει ορισμένες παροχές και αμοιβές προκειμένου τα στελέχη να ενθαρρύνονται και να επιθυμούν την μετακίνησή τους, χωρίς να ζημιώνονται οικονομικά από αυτήν.
Η απόφαση αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της κινητικότητας των στελεχών της ΔΕΗ προκειμένου όχι μόνο να αναπτυχθούν τα ίδια ως επαγγελματίες αλλά και η Επιχείρηση να είναι σε θέση να προετοιμάζει τους αυριανούς ηγέτες της.
Η απόφαση αυτή δεν έχει ως στόχο να γίνουν κάποια στελέχη πλουσιότερα, καθώς, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν αυξάνονται οι αποδοχές τους και προβλέπεται η σταδιακή προσαρμογή τους σε αυτές των στελεχών του τόπου προορισμού τους.

Στόχος είναι η ενεργοποίηση της μετακίνησης των στελεχών που πραγματικά το επιθυμούν, χωρίς να επιβαρυνθούν άμεσα από αυτήν.
Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ελήφθη στις 27/08/2009, κατόπιν τροποποιημένης εισήγησης, η οποία είχε συζητηθεί για πρώτη φορά στις 18/06/2009.
Η απόφαση να υπαχθούν στις σχετικές ρυθμίσεις στελέχη που συμμετέχουν ήδη στο πρόγραμμα ανάπτυξης από την ημερομηνία εφαρμογής της - και όχι αναδρομικά από μετακίνησής τους - όχι μόνο είναι επιτακτική αλλά και δίκαιη.
Συγκεκριμένα, υπάγονται στη ρύθμιση αυτή επτά περιπτώσεις, που είτε αφορούν την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών σε στελέχωση διευθυντικών θέσεων είτε στην ενίσχυση της μονάδας προορισμού με νέες εργασιακές πρακτικές και αντιλήψεις.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ζητήθηκε η μετακίνηση του στελέχους (που περιλάμβανε αλλαγή κατοικίας), ενώ σε άλλες περιπτώσεις ο τόπος ή/και κλάδος προέλευσής του παρείχε μεγαλύτερα επιδόματα με αποτέλεσμα το στέλεχος να ζημιώνεται οικονομικά από την μετακίνησή του.
Επίσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα διευθυντικά στελέχη της Επιχείρησης σε πολλές περιπτώσεις δεν αμείβονται σύμφωνα με τη συνεισφορά τους στην Επιχείρηση, ούτε με βάση τις ευθύνες τους σε αναφορά με τη διοίκηση μεγάλου αριθμού εργαζομένων και τη διαχείριση πολύ μεγάλων προϋπολογισμών, και υπάρχουν φαινόμενα όπου απλοί εργαζόμενοι αμείβονται υψηλότερα από διευθυντικά στελέχη.
Τέλος, σημειώνεται ότι η υπαγωγή εργαζομένων σε ρυθμίσεις από την ημερομηνία ισχύος τους είναι διοικητική πρακτική της Επιχείρησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...