Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2009

Σχετικά με τις αμοιβές συμβούλων Διοίκησης της ΔΕΗ Α.Ε.

Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με τις αμοιβές συμβούλων Διοίκησης της ΔΕΗ Α.Ε., από την Επιχείρηση διευκρινίζονται τα εξής:
Η ΔΕΗ, όπως και κάθε επιχείρηση, αναζητά κατάλληλες μεθόδους και πόρους στην προσπάθειά της για διαρκή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πελάτες και για την εισαγωγή νέας τεχνογνωσίας και νέων τεχνολογικών εφαρμογών.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η παροχή προς την Επιχείρηση υπηρεσιών συμβούλων, είτε από οίκους Συμβούλων είτε από φυσικά πρόσωπα, πρακτική που έχει ακολουθηθεί και κατά το παρελθόν και ιδιαίτερα μετά την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Οι σύμβουλοι τους οποίους απασχολεί η ΔΕΗ είναι ελάχιστοι σε αριθμό, έχουν μακρές εμπειρίες, μεγάλη εξειδίκευση και τεχνογνωσία που δεν υπάρχουν σήμερα στην Επιχείρηση, η εξασφάλιση των οποίων είναι απαραίτητες για την προσαρμογή της στα νέα δεδομένα της αγοράς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...