Κυριακή 31 Ιουλίου 2011

Απολύσεις-εξπρές στις ΔΕΚΟ

Από το... παράθυρο άνοιξε την Παρασκευή η κυβέρνηση το κεφάλαιο απολύσεων στις ΔΕΚΟ αλλά και την κατά το δοκούν αξιοποίηση τμημάτων και περιουσιακών στοιχείων εταιρειών του Δημοσίου με μια απλή υπουργική απόφαση.

Παλιότερη κινητοποίηση εργαζομένων στις ΔΕΚΟ ενάντια στην ιδιωτικοποίησή τους. Τώρα απέκτησαν πολύ περισσότερους λόγους για να κινητο- ποιηθούν.

Στις «λοιπές διατάξεις» της τροπολογίας 153 σελίδων που κατατέθηκε στη Βουλή και διαχειρίζεται το πρώτο κύμα καταργήσεων, εκκαθαρίσεων και συγχωνεύσεων φορέων του Δημοσίου, υπάρχει η υποχρέωση, πριν γίνει όποια μετάταξη ή μεταφορά προσωπικού, αυτή να εγκριθεί από ειδική επιτροπή που θα εξετάζει αν υπάρχει το περιθώριο (λόγω μνημονίου) να γίνει η πράξη.

Ο λόγος για την τετραμελή επιτροπή της πράξης υπουργικού συμβούλιου (33/2006) περί «αναστολής διορισμών και προσλήψεων στον δημόσιο τομέα», η οποία ορίζει ότι επιτροπή που αποτελείται από τους υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομικών και τον γενικό γραμματέα της κυβέρνησης, έπειτα από πρόταση του καθ' ύλην αρμόδιου υπουργού και εισήγηση του γενικού γραμματέα του, θα εγκρίνει μετατάξεις ή και μεταφορές προσωπικού.

Σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης συνεπειών της ρύθμισης που κατατέθηκε μαζί με το νομοσχέδιο στη Βουλή, «η διάταξη αυτή υπαγορεύεται από την ανάγκη δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας και τις κατά συνέπεια περιορισμένες δυνατότητες απορρόφησης εργασιακού δυναμικού» από τις δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα και τους ΟΤΑ.

Ετσι, ενώ η τροπολογία για το λουκέτο στις ΔΕΚΟ ορίζει σε προηγούμενα άρθρα της ότι απολύεται μόνο το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα αναφέρεται ότι και αυτοί θα μεταφερθούν σε άλλη υπηρεσία έως τη λήξη της σύμβασης) και ότι όσοι εργάζονται με καθεστώς αορίστου χρόνου μετατάσσονται ακόμη και σε προσωποπαγείς θέσεις αν δεν υπάρχει οργανική, οι «λοιπές διατάξεις» στο τελευταίο κεφάλαιο του νομοσχεδίου θέτουν σαφείς περιορισμούς.

*Σε άλλη διάταξη, που αφορά ειδικά στις μεγάλες ΔΕΚΟ (απασχολούν περίπου 7.000 άτομα), αναφέρεται ότι εντός 9 μηνών θα καταγραφεί το πλεονάζον προσωπικό που θα εισαχθεί σε καθεστώς εφεδρείας και το «μη πλεονάζον» που θα μεταταχθεί μετά τη συγχώνευση. Η διάταξη αφορά τις εταιρείες ΚΕΔ, ΟΔΔΥ, ΕΡΤ, ΕΤΑ, ΟΣΚ, ΔΕΠΑΝΟΜ, Θέμις Κατασκευαστική, ΕΟΜΜΕΧ, ΙΓΜΕ και το Εθνικό Ιδρυμα Νεότητας αλλά και άλλες ΔΕΚΟ που μπορεί με κοινή υπουργική απόφαση να υπαχθούν στο ίδιο καθεστώς.

Για τις ίδιες εταιρείες ορίζεται ρητά ότι με παρόμοια υπουργική απόφαση μπορεί να καταργηθούν, να συγχωνευθούν ή να διασπώνται με απορρόφηση ή με σύσταση νέων εταιρειών. Επίσης δίνεται το δικαίωμα να αποσπώνται περιουσιακά στοιχεία ή επιχειρηματικές μονάδες ως κλάδος ή τμήμα και να εισφέρονται σε άλλη ανώνυμη εταιρεία ή/και να μεταφέρεται και να ανατίθεται η ασκούμενη δραστηριότητα ή ο επιδιωκόμενος σκοπός σε άλλο νομικό πρόσωπο, χωρίς να διευκρινίζεται αν θα διατηρούν τον δημόσιο χαρακτήρα τους ή αν θα μεταφερθούν στον ιδιωτικό τομέα.

ΠΗΓΗ: www.enet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...