Τρίτη 19 Ιουλίου 2011

Πακέτο μέτρων για τους κακοπληρωτές του ρεύματος εισηγείται η ΡΑΕ

Το δικαίωμα να αρνηθούν την υποβολή προσφοράς προμήθειας ρεύματος σε καταναλωτές που έχουν χρέη σε άλλες εταιρείες, αλλά και την πληρωμή λογαριασμών μέσω καταθετικού λογαριασμού σε τράπεζας με πάγια εντολή προτείνει μεταξύ άλλων η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο των ανεξόφλητων λογαριασμών ρεύματος το οποίο βαίνει αυξανόμενο στην περίοδο της κρίσης και δημιουργεί προβλήματα στις εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Παρ’ όλα αυτά, η ΡΑΕ, διαφωνεί με την πρόταση των εταιρειών να δημιουργηθεί «μαύρη λίστα» με τους καταναλωτές που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά τα πρότυπα του τραπεζικού Τειρεσία, και επισημαίνει ότι το θέμα άπτεται των αρμοδιοτήτων της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και υποστηρίζει ότι οι εταιρείες δεν έχουν εξαντλήσει όλα τα μέτρα πρόληψης και διαχείρισης του χρέους από τους πελάτες τους.

Οι προτάσεις της ανεξάρτητης αρχής για τον περιορισμό του φαινομένου των απλήρωτων λογαριασμών, τέθηκαν από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση και περιλαμβάνουν τα εξής:

Άρνηση προσφοράς

Βάσει και του υπό ψήφιση ενεργειακού νομοσχεδίου, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αποκτούν πλέον το δικαίωμα να αρνηθούν την υποβολή προσφοράς σε καταναλωτή που έχει «αφήσει» χρέη στον προηγούμενο προμηθευτή ρεύματος.

Ωστόσο, βασική προϋπόθεση είναι η ενημέρωση των εταιρειών για τυχόν ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών του υποψήφιου πελάτη, κάτι που μέχρι σήμερα δεν ήταν δυνατόν. Η ΡΑΕ προτείνει ως πιο απλή και διαφανή λύση, ο υποψήφιος πελάτης να υποχρεώνεται να υποβάλλει τον τελευταίο εκκαθαριστικό λογαριασμό ρεύματος ώστε να διαπιστωθεί εάν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Η εταιρεία θα έχει δικαίωμα να αρνηθεί να καταθέσει προσφορά προμήθειας είτε εάν ο πελάτης δεν προσκομίσει εκκαθαριστικό λογαριασμό είτε εάν από το λογαριασμό αυτό προκύπτει πως υφίστανται χρέη.

Πληρωμή με πάγια εντολή

Άλλο μέτρο για την αποφυγή δημιουργίας ληξιπρόθεσμων οφειλών, είναι να δίνεται κίνητρο στους καταναλωτές -ενδεχομένως με τη μορφή μιας μικρής έκπτωσης- να πληρώνουν το ρεύμα μέσω χρέωσης του τραπεζικού τους λογαριασμού.

Ο τρόπος αυτός σύμφωνα με το σκεπτικό της ΡΑΕ θα βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου μη εξόφλησης λογαριασμών από καταναλωτές, καθώς το ποσό θα αφαιρείται αυτόματα από τον τραπεζικό τους λογαριασμό.

Καταβολή εγγύησης

Η ΡΑΕ προτείνει επίσης να έχουν οι εταιρείες το δικαίωμα απαίτησης από κάθε νέο πελάτη να προπληρώσει, ως εγγύηση, μεγαλύτερο ποσό από αυτό που ζητούν σήμερα οι εταιρείες. Σήμερα κάθε εταιρεία έχει δικαίωμα να απαιτείται από ένα νέο πελάτη εγγύηση ύψους έως και δύο λογαριασμών.

Στο εξής η ΡΑΕ προτείνει οι εταιρείες να ζητούν μεγαλύτερη εγγύηση, έως και τρεις λογαριασμούς, για καταναλωτές με ιστορικό ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Επισήμανση χρέους

Η ΡΑΕ προτείνει ακόμη την υιοθέτηση του μέτρου επισήμανσης χρέους (debt flagging) με στόχο να περιοριστεί το φαινόμενο όπου καταναλωτές με χρέη σε μία εταιρεία, αλλάζουν σκόπιμα προμηθευτή ρεύματος και δημιουργούν εκ νέου ληξιπρόθεσμες οφειλές (φαινόμενο debt hopping).

Η διαδικασία θα έχει ως εξής: Κάθε φορά που ένας πελάτης αποφασίζει να μεταπηδήσει σε άλλον προμηθευτή ρεύματος, τότε εκείνος υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά το Διαχειριστή του Δικτύου. Η ΡΑΕ προτείνει η ενημέρωση αυτή στο εξής να κοινοποιείται και στον υφιστάμενο προμηθευτή ρεύματος.

Προτείνει επίσης το αίτημα προς το Διαχειριστή να παραμένει «ανοιχτό», π.χ. για επτά εργάσιμες ημέρες, ώστε ο υφιστάμενος προμηθευτής να έχει τη δυνατότητα να ενημερώσει τη νέα εταιρεία για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών του καταναλωτή.

Η επισήμανση χρέους δίνει τη δυνατότητα στο νέο προμηθευτή είτε να αποδεχτεί τον υποψήφιο πελάτη είτε να τον θεωρήσει αφερέγγυο και να τον απορρίψει, ενώ παράλληλα παρέχει κίνητρο στον καταναλωτή να τακτοποιήσει τις οφειλές του

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...