Παρασκευή 22 Ιουλίου 2011

Απάντηση της ΔΕΗ σε ανακοίνωση του ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ

Η Διεύθυνση Πωλήσεων της ΔΕΗ απάντησε στο δελτίο τύπου που έβγαλε ο ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ στις 6/7 σχετικά με την ληστεία που έγινε στο Κάτάστημα της ΔΕΗ στον Πύργο Ηλείας, με τίτλο "ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΡΗΝΗΣΟΥΜΕ ΘΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΜΕΤΡΑ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ;" (http://pasyp-deipress.blogspot.com/2011/07/blog-post_8878.html)

Η απάντηση της Διοίκησης αναφέρει τα εξής:
Περίληψη: Απάντηση σε Δελτίο Τύπου
Σχετικά: Το από 06.07.2011 Δελτίο Τύπου
Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού θα θέλαμε να σας θέσουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
1. Αναφορικά με το θέμα της ασφάλειας των μισθωτών και των πελατών μας, καθώς και της διασφάλισης των εσόδων της Επιχείρησης, οι αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας διερευνούν, μελετούν και ελέγχουν σε συνεχή βάση την υπόψη δραστηριότητα, αναπτύσσοντας δράσεις με στόχο αφενός τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια στα εισπρακτικά της κέντρα και αφετέρου τον εκσυγχρονισμό των τρόπων διενέργειας των εισπράξεων με την ανάπτυξη εναλλακτικών καναλιών είσπραξης και περιορισμό της είσπραξης στο δίκτυο των καταστημάτων της, με βάση τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές.

Στο πλαίσιο αυτό, τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα για την ασφάλεια των καταστημάτων μας, έχουν ως ακολούθως:

- Επέκταση των χρηματαποστολών από εξειδικευμένες εταιρείες σε 113 καταστήματα από το σύνολο των 133 καταστημάτων στα οποία ασκείται εισπρακτική δραστηριότητα. Σε όσα καταστήματα δεν υπάρχουν χρηματαποστολές αυτό συμβαίνει γιατί δε δραστηριοποιούνται εταιρείες στις συγκεκριμένες περιοχές που εδρεύουν τα υπόψη καταστήματα.
- Φύλαξη σε 27 καταστήματα με μεγάλο αριθμό εισπράξεων, η οποία διενεργείται είτε από εταιρείες Security, είτε από μισθωτούς ΔΕΗ κατηγορίας ΓΥ3/Β.
- Συστήματα ασφαλείας στο σύνολο των καταστημάτων ωε ακολούθως:
o Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης σε 131 καταστήματα
o Συστήματα συναγερμού (χρηματοπαγίδες, μπουτόν πανικού) σε 133 καταστήματα
o Ατομικά χρηματοκιβώτια με χρονοκαθυστέρηση σε 133 καταστήματα
o Μεγάλα «κρυφά» χρηματοκιβώτια με χρονοκαθυστέρηση σε 77 καταστήματα με μεγάλο αριθμό εισπράξεων.
- Όλα τα συστήματα ελέγχονται από τους Προϊσταμένους των καταστημάτων, είναι συνδεδεμένα με σταθμούς λήψης σημάτων και η συντήρησή τους έχει ανατεθεί σε εξειδικευμένες εταιρείες με σύναψη σχετικών συμβάσεων.
- Προμήθεια 85 ειδικών τσαντών ασφαλείας για τη μεταφορά χρημάτων σε όσα καταστήματα η χρηματαποστολή γίνεται από μισθωτούς της Επιχείρησης, καθώς και σε μεγάλα καταστήματα για τη μεταφορά των χρημάτων εντός του καταστήματος.
- Τοποθέτηση αλεξίσφαιρων υαλοπινάκων στα ταμεία 39 μεγάλων καταστημάτων στα οποία έχουν γίνει εργασίες αναδιαμόρφωσης.
- Σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου με την εταιρεία HDI GERLING, για αποζημίωση της Επιχείρησης σε περίπτωση ληστείας με επιμέρους όριο ανά ζημιογόνο γεγονός και κατάστημα: 1.000.000 € για τα καταστήματα που βρίσκονται εντός Αττικής και 500.000 € για τα καταστήματα στην υπόλοιπη Ελλάδα.
- Συνεχής έκδοση διοικητικών οδηγιών σχετικά με τη φύλαξη και διαχείριση των χρημάτων έως την απομάκρυνσή τους από τα καταστήματα και την τήρηση των συμβατικών όρων του ασφαλιστηρίου (αναφέρονται ενδεικτικά τα σημειώματα: ΔΠΩΛ/Ε-24/27.02.2007, ΔΠΩΛ/Ε-176/14.12.2007, ΔΠΩΛ/Ε-35/21.02.2008, ΔΠΩΛ/Ε-119/29.05.2008, ΔΠΩΛ/Ε-134/25.06.2009, ΔΠΩΛ/Ε-181/6.08.2010, ΔΠΩΛ/Ε-57/4.04.2011).
2. Περαιτέρω, η Γενική Διεύθυνση Εμπορίας έχει προβλέψει, σύμφωνα με το εγκεκριμένο από τη Διοίκηση επενδυτικό της πρόγραμμα, την τοποθέτηση θυρών «αποτροπής πρόσβασης», στο σύνολο των υπό ανακατασκευή ή μεταστέγαση καταστημάτων της (82 μεγάλα καταστήματα) σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις προδιαγραφές ασφαλείας που χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο οι Τράπεζες. Στα πλαίσια αυτά έχουν ήδη τοποθετηθεί πιλοτικά οι προαναφερόμενες πόρτες ασφαλείας στα καταστήματα Λαγκαδά, Θήβας, Κηφισιάς και Βέροιας.

Σε κάθε περίπτωση, στο σύνολο των δράσεων αναβάθμισης των καταστημάτων της Εμπορίας, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στον παράγοντα της ασφαλούς λειτουργίας τους, καθώς στο σχεδιασμό των εργασιών αναδιαμόρφωσης προβλέπονται εκτός των άλλων, η τοποθέτηση θυρών «αποτροπής πρόσβασης», ηβ τοποθέτηση antivandal και αλεξίσφαιρων υαλοπινάκων, καθώς και η εγκατάσταση ρολών ασφαλείας ή κιγκλιδωμάτων όπου απαιτείται.

3. Επιπρόσθετα και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σήμερα ποσοστό άνω του 50% των πελατών μας, επιλέγουν για την εξόφληση των λογαριασμών τους τα εναλλακτικά δίκτυα πληρωμής τα οποία αριθμούν περισσότερα από 6.500 σημεία πανελλαδικά. Ενδεικτικά αναφέρονται τα πιο κάτω δίκτυα συνεργατών:
- Όλα τα καταστήματα των ΕΛΤΑ και οι ταχυδρομικοί διανομείς των επαρχιακών περιοχών
- Όλα τα Καταστήματα (ταμεία) της Αγροτικής Τράπεζας
- Τα ΑΤΜ των Τραπεζών
- Τα μηχανήματα EASY PAY της Τράπεζας Πειραιώς
- Οι υπηρεσίες e-banking και phone-banking των Τραπεζών
- Οι Πάγιες Τραπεζικές Εντολές
- Τα καταστήματα του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού ΔΕΗ
- Τα καταστήματα της ACS Courier και IMS
- Τα καταστήματα των εταιρειών WIND και VODAFONE
- Επιλεγμένα καταστήματα Super Market
- Πληθώρα άλλων καταστημάτων (Πρακτορεία ΠΡΟ-ΠΟ, Φαρμακεία, κλπ.)

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωσή σας.


Ε. Καρακατσάνης
Διευθυντής Διεύθυνσης Πωλήσεων


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...