Παρασκευή 31 Ιουλίου 2009

Μειοδότης η ΜΕΤΚΑ για Μεγαλόπολη

Άνοιξαν οι προσφορές για το διαγωνισμό της ΔΕΗ που αφορά τη μονάδα της Μεγαλόπολης.

Η αποσφράγιση των προσφορών έδειξε τα εξής: Η κοινοπραξία των ΜΕΤΚΑ – General Electric κατέθεσε προσφορά με ισχύ 811 MW και τίμημα 543 εκατ. ευρώ και μηδενικές αποκλίσεις, ενώ η δεύτερα προσφορά της κοινοπραξίας Damco – Ansaldo ήταν για ισχύ μονάδας 780 MW, με τίμημα 580 εκατ. ευρώ και αποκλίσεις που φτάνουν τα 5 εκατ. ευρώ.

Κατά συνέπεια η προσφορά της ΜΕΤΚΑ είναι σημαντικά καλύτερη και ως προς το τίμημα -καθώς είναι κατά 37 συν 5 εκατ. ευρώ χαμηλότερη- όσο και προς την εγκατεστημένη ισχύ, καθώς αφορά μονάδα για ισχύ μεγαλύτερη κατά 32 MW.

Σε παρούσες αξίες και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία (συνολικό τίμημα, τίμημα 12ετούς συντήρησης το οποίο είναι καταβλητέο σε 12 ετήσιες δόσεις και τις αποκλίσεις) το κόστος κατασκευής για τη μονάδα της Μεγαλόπολης αναδεικνύει ως μειοδοτούσα την προσφορά της ΜΕΤΚΑ με την οποία θα πρέπει να διαπραγματευτεί η ΔΕΗ για την υπογραφή της σύμβασης.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΔΕΗ "η εταιρεία Ansaldo Energia προσέφερε συνολικό τίμημα 580 εκατ. € και τίμημα δωδεκαετούς συντήρησης 95 εκατ. ευρώ, καταβλητέο σε 12 ετήσιες δόσεις. Η κοινοπραξία ΜΕΤΚΑ – ΕΤΑΔΕ προσέφερε συνολικό τίμημα 543 εκατ. ευρώ και τίμημα δωδεκαετούς συντήρησης 143 εκατ. ευρώ, καταβλητέο σε 12 ετήσιες δόσεις".

Η ΔΕΗ στην ανακοίνωσή της σημειώνει ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού λάβει υπόψη τόσο τα τεχνικά όσο και τα οικονομικά χαρακτηριστικά των δύο προσφορών, θα προβεί στη σύνταξη του σχετικού πρακτικού, το οποίο θα υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία.
Στη συνέχεια, προκειμένου να αναδειχθεί ο Ανάδοχος, θα ακολουθηθούν τα προβλεπόμενα τόσο στη Διακήρυξη όσο και στην υπ’ αριθ. 163/28.07.2009 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ.

Χάρης Φλουδόπουλος
Από το www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...