Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2010

Μπιρμπίλη: Μοντέλο ανεξάρτητου διαχειριστή μεταφοράς για τα δίκτυα της ΔΕΗ

Το μοντέλο του ανεξάρτητου διαχειριστή μεταφοράς, να περάσουν δηλαδή τα δίκτυα της ΔΕΗ σε μια εταιρεία, 100% θυγατρική της, επέλεξε τελικώς το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο της εναρμόνισης της χώρας με το 3ου ενεργειακό πακέτο.
Πρόκειται για τη λιγότερο επώδυνη λύση για την ΔΕΗ, αφού τα δίκτυα παραμένουν στην κυριότητά της, κάτι που δεν θα συνέβαινε αν η κυβέρνηση επέλεγε το μοντέλο του ανεξάρτητου διαχειριστή (αφού ο έλεγχος τους θα μεταβιβαζόταν στο Δημόσιο), πολύ περισσότερο δε, αν επέλεγε το μοντέλο του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού, δηλαδή την πώλησή τους σε τρίτους. Υπέρ της τελευταίας αυτής επιλογής είχε ταχθεί το καλοκαίρι, στις πρώτες της επαφές με το υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας, η αντιπροσωπεία της τρόικας, χωρίς ωστόσο να επιμείνει όπως φάνηκε στη συνέχεια, στη θέση αυτή.
Με επιστολή προς τον πρόεδρο της ΔΕΗ το υπουργείο τον ενημερώνει ότι το μοντέλο που επέλεξε για το Σύστημα Μεταφοράς είναι αυτό του "Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς", στο πλαίσιο της προετοιμασίας προσαρμογής της εθνικής νομοθεσίας στις απαιτήσεις της οδηγίας 2009/72 για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Στη θυγατρική αυτή, εκτός από το προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς της ΔΕΗ, θα μεταφερθούν και τα πάγια, καθώς αυτό προβλέπει η σχετική κοινοτική οδηγία. Αντίθετα στη θυγατρική της Διανομής θα μεταταχθούν μόνο τα 7.000 άτομα της Διανομής, αλλά τα πάγια θα παραμείνουν στην επιχείρηση.
Το Δ.Σ. της ΔΕΗ έχει εγκρίνει για την ώρα μόνο τη θυγατρική της Διανομής, ενώ θα δημιουργηθεί και δεύτερη θυγατρική για το δίκτυο Μεταφοράς.
Στην ανακοίνωση του υπουργείου επισημαίνεται ότι προχωρεί στην ετοιμασία του συνόλου των νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν στις Οδηγίες 2009/72 και 73 (3ο ενεργειακό πακέτο) ώστε να ολοκληρωθούν οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από τις οδηγίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...