Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2010

ΔΕΗ: Διευκρινίσεις για ανεξόφλητους λογαριασμούς

Σε διευκρινίσεις σχετικά με ανεξόφλητους λογαριασμούς ρεύματος, προχώρησε η ΔΕΗ, με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου.
Ειδικότερα, διευκρινίζει ότι:
- Η αύξηση των συνολικών ληξιπρόθεσμων λογαριασμών στο δεκάμηνο του 2010 ανέρχεται σε €189 εκατ., ενώ, ειδικότερα για τους πελάτες της Χαμηλής και Μέσης Τάσης η αντίστοιχη αύξηση ανέρχεται σε €104 εκατ. (και όχι €600 εκατ. και €400 - 450 εκατ., αντίστοιχα που αναφέρονται σε δημοσίευμα).
- Το συνολικό ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών δεν μπορεί να θεωρηθεί απώλεια εσόδων (όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα), καθώς, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, μόνο ένα μικρό ποσοστό παραμένει ανεξόφλητο και μετά το πέρας εξαμήνου. Συγκεκριμένα, οι ανείσπρακτες οφειλές σε Χαμηλή Τάση (ΧΤ) και Μέση Τάση (ΜΤ) μετά το πέρας του εξαμήνου ως προς το σύνολο των εισπρακτέων λογαριασμών στο δεκάμηνο του 2010 ανέρχεται σε περίπου 6%.
- Σημειώνεται ότι η εταιρεία προβαίνει στις αναγκαίες προβλέψεις σύμφωνα με τις αρχές των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων για τις περιπτώσεις στις οποίες η εισπραξιμότητα κρίνεται επισφαλής. Η αύξηση των προβλέψεων στο 9μηνο 2010 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009 αναφορικά με οφειλές από κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας πελατών της ΧΤ και ΜΤ ανέρχεται σε €21 εκατ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...