Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2010

Οι μέσες ετήσιες αποδοχές στη ΔΕΗ

Παντελώς ανακριβή είναι τα στοιχεία σχετικά με τις αμοιβές του προσωπικού της ΔΕΗ που δημοσιοποιήθηκαν από το κεντρικό δελτίο τηλεοπτικού σταθμού την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2010.
Ειδικότερα, από τα σχετικά στοιχεία της ΔΕΗ προκύπτουν τα ακόλουθα σχετικά με τη μισθοδοσία του προσωπικού της:
Στις 31.12.2005 οι συνολικές μέσες ετήσιες μεικτές αποδοχές του προσωπικού της ΔΕΗ - περιλαμβανομένων των αποδοχών των εργαζομένων που απασχολούνται αδιαλείπτως σε βάρδιες όλες τις ώρες του 24ωρου σε Σταθμούς Παράγωγης, Ορυχεία και εγκαταστάσεις Μεταφοράς και Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας - ανήλθαν σε 2.670 ευρώ μηνιαίως, δηλαδή σε 37.400 ευρώ ετησίως.
Τα ποσά αυτά εκτιμάται ότι διαμορφώνονται το 2010 σε 3.280 ευρώ μηνιαίως και 46.000 ευρώ αντίστοιχα. Η αύξηση αυτή είναι της τάξεως του 23% σε πέντε χρόνια, από την οποία το 11% αποτελεί ωρίμανση λόγω τριετιών.
Υπογραμμίζεται ότι, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή κατά την ίδια περίοδο αυξήθηκε κατά 21,9%. Συνεπώς, το σύνολο των αυξήσεων που δόθηκαν, μαζί με την ωρίμανση λόγω των τριετιών, απλώς κάλυψαν τον πληθωρισμό της συγκεκριμένης πενταετίας και, επομένως, η μέση μισθοδοσία των εργαζομένων της ΔΕΗ σε πραγματικές τιμές παρέμεινε σταθερή όλα αυτά τα χρόνια.
Θα πρέπει, τέλος, να σημειωθεί ότι, η μέση ηλικία των εργαζομένων στη ΔΕΗ από 44 χρόνια που ήταν το 2005 ανέβηκε στα 49 χρόνια κατά το 2010.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...