Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2010

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πενήντα οκτώ (58) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ), ανά την επικράτεια.
Κλάδος Πωλήσεων Αττικής Αθήνα ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου) 8 μήνες 21
Κλάδος Πωλήσεων Αττικής Αθήνα ΔΕ Λογιστικού – Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 8
ΚΠΠΗ/Κατάστημα Πωλήσεων Πάτρας Πάτρα ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου) 8 μήνες 2
ΚΠΠΗ/Κατάστημα Πωλήσεων Πάτρας Πάτρα ΔΕ Λογιστικού – Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 1
ΚΠΠΗ/Κατάστημα Πωλήσεων Λευκάδας Λευκάδα ΔΕ Λογιστικού – Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 1
ΚΠΠΗ/Κατάστημα Πωλήσεων Ναυπάκτου Ναύπακτος ΔΕ Λογιστικού – Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 1
Ηγουμενίτσα ΔΕ Λογιστικού – Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 1
Άργος ΔΕ Λογιστικού – Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 1
Μεγαλόπολη ΔΕ Λογιστικού – Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 1
Φιλιατρά ΔΕ Λογιστικού – Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 1
Λαμία ΔΕ Λογιστικού – Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 2
Θεσσαλονίκη ΔΕ Λογιστικού – Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 2
Θεσσαλονίκη ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου) 8 μήνες 4
Καβάλα ΔΕ Λογιστικού – Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 1
Κατερίνη ΔΕ Λογιστικού – Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 1
Πολύγυρος ΔΕ Λογιστικού – Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 1
Ν. Μουδανιά ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου) 8 μήνες 1
Κοζάνη ΔΕ Λογιστικού – Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 2
Πτολεμαΐδα ΔΕ Λογιστικού – Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 1
Κομοτηνή ΔΕ Λογιστικού – Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 1
Ηράκλειο ΔΕ Λογιστικού – Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 1
Αγ. Νικόλαος ΔΕ Λογιστικού – Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 1
Ρέθυμνο ΔΕ Λογιστικού – Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 1
Κω ΔΕ Λογιστικού – Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 1
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, αντίστοιχα στα κάτωθι γραφεία της ΔΕΗ Α.Ε.:
1. ΔΕΗ ΑΘΗΝΑΣ Οδός : Ναυαρίνου 10, T.K. 106 80 Αθήνα και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ (αρμόδιος: κος Διγενόπουλος Δημήτριος τηλ. 210 3673424-25-26).
2. ΔΕΗ ΠΑΤΡΑΣ Οδός : Ακτή Δυμαίων 15, T.K. 262 22 Πάτρα και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Πάτρας (αρμόδιος:κα Χρήστου Γεωργία τηλ. 2610 366466 & 2610 366468).
3. ΔΕΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Οδός : 8ης Μεραρχίας και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Λευκάδας (αρμόδιος : κα Κάτσενου Ακριβούλα τηλ. 26450 21251)
4. ΔΕΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥΟδός : Ναυμαχίας 60, Ναύπακτος και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Ναυπάκτου (αρμόδιος : κος Πολυζώη Λαμπρινή τηλ. 26340 24512)
5. ΔΕΗ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Οδός : 2ο ΧΛΜ. Εθν. Οδού Ηγουμενίτσας – Ιωαννίνων, Τ.Κ. 461 00 και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Ηγουμενίτσας (αρμόδιος : κα Σμπήλια Ροζαλία τηλ. 26650 26290).
6. ΔΕΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Οδός : Αλεξ. Σούτσου 2Γ, Τ.Κ. 221 00 Τρίπολη και ειδικότερα στην υπηρεσία: ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Τρίπολης (αρμόδιος : κα Λιάπη Γεωργία τηλ. 2710 243044 και 2710 235703 ).
7. ΔΕΗ ΛΑΜΙΑΣ Οδός : 2ο χλμ. Νέας Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Λαμίας (αρμόδιος: κα Ντάλλα Δήμητρα τηλ 22310 22554).
8. ΔΕΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Οδός: Αδριανουπόλεως 24 Θεσσαλονίκη (Τ.Κ: 55133) και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κλάδος Πωλήσεων Μακεδονίας Θράκης (αρμόδιος: κος Πετρόπουλος Αντώνιος τηλ: 2310 482277 & 2310 454054).
9. ΔΕΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Οδός : Τσαλικάκι, Ηράκλειο και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Ηρακλείου (αρμόδιος: κα Κουρλετάκη Ευαγγελία τηλ. 2810 314700).
10. ΔΕΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Οδός : Λατούς και Αναπαύσεως 5, Αγ. Νικόλαος και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Αγ. Νικολάου (αρμόδιος : κα Νικηφοράκη Αικατερίνη τηλ. 28410 25353).
11. ΔΕΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Οδός : Κ. Παπαδάκη 17, Ρέθυμνο και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Ρεθύμνου (αρμόδιος : κα Κουδουμνάκη Ιφιγένεια τηλ. 28310 57863).
12. ΔΕΗ ΚΩ Οδός : Γεωργίου Αβέρωφ 1, Κως και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Κω (αρμόδιος : κα Τηλιακού Βακίνα τηλ. 22420 22710).

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Συστήματος Μεταφοράς που εδρεύει στο Ρουφ.
Μηχ/κοί Εγκ/σεων & Εξοπλ. ΔΕ 8 μήνες 1
Ηλεκτρ/κοί Σταθμών-ΥΣ ΔΕ 8 μήνες 1
Ηλεκτρ/κοί Σταθμών-ΥΣ ΔΕ 8 μήνες 1
ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ
Πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή περιοδικών αναγκών του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων.

ΔΕ Μηχανοτεχνίτης 8 μήνες 4

ΔΕ Οδηγός, Μηχανοδηγός - Χειριστής 8 μήνες 1

ΥΕ Τραπεζοκόμος 8 μήνες 1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας στα ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ ΓΑΖΙΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Τ.Θ.1420, ΤΚ: 711 10, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, απευθύνοντάς την στην αρμόδια υπάλληλο υπόψιν κας Α. ΒΡΕΝΤΖΟΥ (τηλ. επικοινωνίας: 2810 376336, 2810 376373).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια, αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στις ακόλουθες διευθύνσεις: -ΔΕΗ/ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ : Αγίας Άννας 70, Τ.Κ. 12241, Αιγάλεω, Αρμόδιοι: κ. Πυργιέρη Ανθή, τηλ. 210-3492140 και κ. Μαστροκώστα Αικατερίνη, τηλ. 210-3492235. - ΔΕΗ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Στ. Κυριακίδη 29 (όπισθεν Καυτατζογλείου), Τ.Κ. 54636, Θεσσαλονίκη, Αρμόδιος : κ. Γεωργίου Ζήσης, τηλ. 2310-204501. - ΔΕΗ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : 14χλμ Κοζάνης-Πτολεμαϊδας, Τ.Κ. 50100, Κοζάνη, Αρμόδιος : κ. Καλαμπούκα Κρυστάλλω, τηλ. 24610-96567.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...