Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2010

«Συμμαχία» ΔΕΗ - EPGE για ανάπτυξη έργων ΑΠΕ

Την υπογραφή συμφωνητικού μετόχων ανάμεσα στην 100% θυγατρική της εταιρεία ΔΕΗ Ανανεώσιμες και τη EP GLOBAL ENERGY LTD (EPGE), για τη σύσταση κοινής εταιρείας χαρτοφυλακίου ανακοίνωσε η ΔΕΗ.
Η κοινή εταιρεία θα έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη έργων που σχετίζονται με:
α) την απόκτηση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ,
β) την ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης, μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και
γ) την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω λειτουργίας και συντήρησης μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή.
Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε 60.000 ευρώ και το ποσοστό συμμετοχής της ΔΕΗ Ανανεώσιμες και της (EPGE) θα είναι 49% και 51% αντίστοιχα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...