Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010

Διευκρινίσεις ΔΕΗ για καθεστώς απασχόλησης νέων εργαζομένων

Σε διευκρινίσεις σχετικά με το καθεστώς απασχόλησης των νέων εργαζομένων καθώς επίσης και των αναγκών της Επιχείρησης σε νέο προσωπικό προχώρησε η ΔΕΗ με αφορμή -όπως σημειώνει- σχετικά δημοσιεύματα του Τύπου. Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή της η ΔΕΗ αναφέρει ότι:
"Το καθεστώς απασχόλησης των νέων προσλήψεων στη ΔΕΗ διέπεται από τους όρους της προκήρυξης 1/2007 (ΦΕΚ 49/26.03.2007, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), οι οποίοι χαρακτηριστικά αναφέρουν:
«Από της μετατροπής της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (7 μηνών) σε σύμβαση Εργασίας Αορίστου Χρόνου, θα ισχύουν οι ρυθμίσεις των ΕΣΣΕ μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της πλέον ΑΣΟΠ/ΔΕΗ, οι εν γένει κανονιστικές και λοιπές υπηρεσιακές ρυθμίσεις καθώς και οι όροι των αντίστοιχων ατομικών συμβάσεων εργασίας του.
Το προσωπικό αυτό, θα εντάσσεται στο τακτικό προσωπικό και θα ασφαλίζεται στον οργανισμό Ασφάλισης προσωπικού ΔΕΗ (ΟΑΠ-ΔΕΗ)».
Επίσης, καθορίζεται συνδυαστικά από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και ιδίως του 2006-7 και τους νόμους ν.2190/94, ν.3429/2005, ν.3691/2008, ν.3812/09.
Σημειωτέον ότι τα προβλεπόμενα στο νόμο ν. 3429/2005 περί έκδοσης κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του εποπτεύοντος Υπουργού δεν έχουν υλοποιηθεί.
Σε ότι αφορά στις ανάγκες της Επιχείρησης για νέες προσλήψεις, έχουν ήδη ανακοινωθεί από τον Ιούνιο του 2009 επιπρόσθετες ανάγκες από αυτές που θα υλοποιηθούν βάσει των προκηρύξεων 1/2007, 2/2007 και 1/2008.
Σε κάθε περίπτωση όμως, η διοίκηση της ΔΕΗ έχει δεσμευτεί ότι θα γίνει η καταγραφή των νέων αναγκών όλων των Μονάδων της Επιχείρησης και θα προγραμματιστούν νέες προσλήψεις σε απόλυτη συνάρτηση με το προς επικαιροποίηση Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΔΕΗ."
http://www.capital.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...