Δευτέρα 10 Μαΐου 2010

Δικαιώθηκε από τον Άρειο Πάγο υπάλληλος της ΔΕΗ που υποβιβάστηκε

Ο Άρειος Πάγος επικύρωσε απόφαση του Εφετείου Αθηνών, με την οποία είχε επιδικαστεί σε υπάλληλο της ΔΕΗ το ποσό των 3.000 για χρηματική ικανοποίηση, λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη από την εργοδότρια του ΔΕΗ.
Η βλάβη ανάγεται στο ότι ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε σε υποδεέστερη θέση κατά κατάχρηση διευθυντικού δικαιώματος της ΔΕΗ και με προσχηματική επίκληση την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών της επιχείρησης, μετά την μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία.
Σύμφωνα με τον Άρειο Πάγο «δεν αποδείχθηκε ότι η μετακίνηση του υπαλλήλου ήταν αναγκαία και δεν μπορούσε να καλυφθεί με άλλο υπάλληλο της εναγομένης, κατά συνέπεια η μετάθεση αυτή σε θέση καταφανώς υποδεέστερη συνιστώσα μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων της σύμβασης εργασίας του, έγινε κατά κατάχρηση του διευθυντικού δικαιώματος της ΔΕΗ και ειδικότερα ο εν λόγω υπάλληλος από την νευραλγική θέση του προϊσταμένου του ΚΗΜΕ με εξειδικευμένες γνώσεις, εμπειρία και κατάρτιση στην συγκεκριμένη υπηρεσία υποβαθμίσθηκε σε υπάλληλο απασχολούμενο με την εποπτεία και παρακολούθηση των παγίων, του κτηματολογίου, του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, των κτιριακών εγκαταστάσεων και των τηλεπικοινωνιακών έργων της Δ.Π.Ν. χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες».
Κρίθηκε επίσης ότι «από τη μετάθεση αυτή ο υπάλληλος προσεβλήθη στην προσωπικότητά του, μειώθηκε η επαγγελματική και επιστημονική υπόληψή του, αφού από προϊστάμενος σε έναν τομέα ζωτικής σημασίας, όπου αναλάμβανε πρωτοβουλίες και ελάμβανε αποφάσεις που αξιοποιούσαν τις εξειδικευμένες γνώσεις του, τα προσόντα και τις ικανότητές του, μετακινήθηκε σε θέση υπαλλήλου σε έναν τομέα, στον οποίο δεν μπορούσε να αξιοποιήσει τα ως προσόντα του και στον οποίο ουσιαστικά αδρανοποιήθηκε».
Στην απόφαση του Αρείου Πάγου αναφέρεται ακόμη ότι «η άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη κατά τρόπο που υπερβαίνει τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του δικαιώματος, δηλαδή, κατά κατάχρηση αυτού, συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή της σύμβασης εργασίας του μισθωτού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2112/1920».
Καταλήγοντας, η απόφαση τονίζει ότι «μονομερής βλαπτική μεταβολή της σύμβασης εργασίας κατά κατάχρηση του διευθυντικού δικαιώματος συντρέχει και όταν ο εργοδότης στα πλαίσια της οργανωτικής αναδιάρθρωσης της επιχείρησης του τοποθετεί τον μισθωτό σε άλλη υπηρεσία σε σχέση με εκείνη στην οποία είχε τοποθετηθεί προηγουμένως και με άλλο αντικείμενο απασχόλησης, εφόσον τα νέα αυτά καθήκοντα είναι υποδεέστερα για τον εργαζόμενο και συνεπάγονται άμεση υλική ζημιά ή ηθική βλάβη με την προσβολή της προσωπικότητας του ως επαγγελματική αξία του».
ΠΗΓΗ: www.enet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...