Πέμπτη 6 Μαΐου 2010

Ποιές νέες χρεώσεις θα συνεισπράττονται με το λογαριασμό ρεύματος

Καμία απολύτως αύξηση δεν έχει εγκριθεί για όλες τις κατηγορίες των τιμολογίων της ΔΕΗ και αυτά συνεχίζουν να ισχύουν τα ίδια ακριβώς, όπως εφαρμόζονται από την 1η Ιουλίου 2008, δηλαδή εδώ και περίπου 22 μήνες.
Τα ανωτέρω επισημαίνει η ΔΕΗ με αφορμή λανθασμένες αναφορές ορισμένων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που συγχέουν τα τιμολόγια της Επιχείρησης με διάφορες άλλες επιβαρύνσεις που εισπράττονται για λογαριασμό τρίτων.
Ειδικότερα, από τη ΔΕΗ διευκρινίζεται ότι, από την Κυριακή 2 Μαϊου, επιβλήθηκαν:
* Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στην ηλεκτρική ενέργεια, όπως προβλέπεται από το Ν. 3833/10 "Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης στο πλαίσιο της προστασίας της Εθνικής Οικονομίας", καθώς και
* χρέωση Δικαιωμάτων Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών (ΔΕΤΕ) 5 0/00 , σύμφωνα με το Ν.2093/92 άρθρο 9 παρ. 5,6,7.
Η χρέωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) ανέρχεται σε:
* 5,00 ευρώ ανά 1.000 kWh για Οικιακή και Δημόσια χρήση και
* 2,50 ευρώ ανά 1.000 kWh για Επιχειρηματική χρήση.
Η εκτιμώμενη μέση επιβάρυνση λόγω ΔΕΤΕ θα είναι της τάξης των 0,50 ευρώ ανά 1.000 kWh.
Επισημαίνεται ότι, η χρέωση για ΔΕΤΕ υπολογίζεται επί της αξίας του καταναλισκόμενου ρεύματος προσαυξημένης με τη χρέωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.
Η ΔΕΗ Α.Ε. είναι υποχρεωμένη να συνεισπράττει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και το ΔΕΤΕ με τους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς ρεύματος και να τους αποδίδει στο Ελληνικό Δημόσιο.
Σε ότι αφορά την από 1.1.2010 εφαρμογή του Μηχανισμού Διαχείρισης Μεταβολών Διεθνών Τιμών Καυσίμου, κατά το πρώτο τρίμηνο 2010 δεν προέκυψε οποιαδήποτε χρέωση/ πίστωση για τους καταναλωτές, παρά την άνοδο των διεθνών ενεργειακών τιμών.
Κατά το δεύτερο τρίμηνο 2010 - λόγω της συνεχιζόμενης ανόδου των διεθνών τιμών των καυσίμων - προέκυψαν οι ακόλουθες μοναδιαίες χρεώσεις της Ρήτρας Καυσίμου:
* Υψηλή Τάση = 0,22 ευρώ ανά 1.000 kWh
* Μέση Τάση = 0,23 ευρώ ανά 1.000 kWh
* Χαμηλή Τάση = 0,24 ευρώ ανά 1.000 kWh
Οι ανωτέρω χρεώσεις αντιστοιχούν σε αναπροσαρμογή της τάξης του 0,23% σε σχέση με το μέσο κόστος της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...