Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2009

ΔΕΗ: Κριτική στις δηλώσεις υπεύθυνου για θέματα ενέργειας της Greenpeace

Κριτκή στις δηλώσεις του κ. Δημήτρη Ιμπραήμ, υπεύθυνου για θέματα ενέργειας της Greenpeace στην Ελλάδα, ασκεί σε σχετική της ανακοίνωση η ΔΕΗ.
Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΔΕΗ, αναφέρει τα εξής:
"Ο ενεργειακός σχεδιασμός και ειδικότερα η Στρατηγική Παραγωγής του Ομίλου της ΔΕΗ προϋποθέτουν πολύ μεγάλη υπευθυνότητα, βαθιά γνώση του αντικειμένου και πολύ μεγάλες εμπειρίες.

Γιατί, οι δραστηριότητες της ΔΕΗ είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας, την ομαλή λειτουργία της Εθνικής Οικονομίας και την αποτελεσματική προστασία του Περιβάλλοντος.
Η ΔΕΗ, η οποία συμπληρώνει σε λίγο καιρό 60 χρόνια από την ίδρυσή της (1950), έχει μοναδικές εμπειρίες στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και ένα πολύ έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό, που είναι απόλυτα εξειδικευμένο στον ενεργειακό σχεδιασμό και στην υλοποίηση των πιο σύνθετων ενεργειακών έργων. Ως γνωστόν, η ΔΕΗ ουδέποτε σχολιάζει απόψεις Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, τις οποίες θεωρεί ότι αποτελούν σημαντικό ενδιαφερόμενο μέρος και ότι προσφέρουν ένα μεγάλο έργο προς την Κοινωνία.
Ωστόσο, για όλους τους προαναφερθέντες λόγους η ΔΕΗ θεωρεί ότι ο κ. Δημήτρης Ιμπραήμ – υπεύθυνος για θέματα ενέργειας της Greenpeace στην Ελλάδα – με αφορμή τη σημερινή ανακοίνωσή του (23/11/09), θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός στις δηλώσεις του.
Γιατί, ούτε τις κατάλληλες εμπειρίες έχει ούτε και, δυστυχώς, φρόντισε να έχει υπεύθυνη ενημέρωση από τα στελέχη της ΔΕΗ για τα επενδυτικά σχέδια και τις δραστηριότητες του Ομίλου.

Πολύ περισσότερο, ο κ. Ιμπραήμ δεν φαίνεται να έχει κατανοήσει ότι, οι ενεργειακές επενδύσεις απαιτούν μελέτες σε βάθος που προϋποθέτουν στενή και συνεχή συνεργασία μεταξύ ενός πολύ μεγάλου αριθμού εξειδικευμένων στελεχών και εξέταση εκατοντάδων μικρών και μεγάλων παραμέτρων για το σχεδιασμό, τη λήψη αποφάσεων και την υλοποίηση πολύ σημαντικών επενδύσεων.
Μία εκ των ανωτέρω παραμέτρων αποτελεί η αξιοποίηση του «εθνικού καυσίμου» - του λιγνίτη – στην ενεργειακή ανεξαρτησία της χώρας, παράμετρος την οποία συστηματικά και ανεξήγητα φαίνεται να ξεχνάει ο κ. Ιμπραήμ.

Ιδίως με την πρότασή του να απαγορευθούν νέες Μονάδες με ειδικές εκπομπές μεγαλύτερες από 0,350 κιλά CO2/ kWh, αποκλείοντας έτσι και τις καινούργιες υπερσύγχρονες λιγνιτικές Μονάδες (!!!), όπως είναι η Πτολεμαϊδα 5 και η Μελίτη 2, που προορίζονται για την αντικατάσταση παλαιών Μονάδων.

Γιατί, εάν υιοθετηθεί αυτή η πρότασή του, θα οδηγήσει στην ενεργειακή εξάρτηση της χώρας από εισαγόμενες πρώτες ύλες και στην έκθεσή της σε σοβαρούς κινδύνους από ανεξέλεγκτες διεθνείς ενεργειακές κρίσεις., όπως αυτή που ξέσπασε πριν από ένα χρόνο με τη διακοπή των εισαγωγών φυσικού αερίου στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
Αντί αυτών όλων, ο κ. Ιμπραήμ προτιμάει την ανέξοδη επικοινωνιακή προβολή και τον εύκολο εντυπωσιασμό για πολύ σοβαρά θέματα της χώρας – όπως είναι αυτό του ενεργειακού μέλλοντός της – με την ανακοίνωση που τιτλοφορείται …«ενεργειακοί δεινόσαυροι», η οποία, δυστυχώς, αδικεί και τον ίδιο και τη ΜΚΟ που εκπροσωπεί.

Ειδικότερα: Ο κ. Ιμπραήμ αποσιωπά – λόγω άγνοιας ή άγνωστων σκοπιμοτήτων; - ότι ήδη από το Νοέμβριο 2007 με τις Στρατηγικές Προτεραιότητες που χάραξε η ΔΕΗ και δημοσιοποιήθηκαν σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και με το Επιχειρησιακό Σχέδιο που ανακοινώθηκε ένα χρόνο αργότερα ελήφθησαν κρίσιμες αποφάσεις για τον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού δυναμικού της Επιχείρησης.
Δεκάδες είναι μέχρι σήμερα οι επίσημες ανακοινώσεις και δημόσιες τοποθετήσεις ανωτάτων στελεχών της ΔΕΗ για τις νέες επενδύσεις που προβλέπονται με τη Στρατηγική Παραγωγής και οι οποίες θα ανέλθουν σε περίπου 7 δισ. ευρώ μέχρι το 2014.
Με τις επενδύσεις αυτές θα κατασκευασθούν νέες, φιλικές προς το περιβάλλον θερμικές Μονάδες, οι οποίες θα αντικαταστήσουν παλαιές μέσα από ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το οποίο είναι γνωστό σε όλους.
Σύμφωνα με τον Στρατηγικό Σχεδιασμό της ΔΕΗ θα αποσυρθούν:
οι Μονάδες 1 και 2 της Μεγαλόπολης κατά το 2011 και οι Μονάδες Πτολεμαϊδα 1 και 2 κατά το 2012. Ο κάθε ενδιαφερόμενος εδώ και πολύ καιρό γνωρίζει, ότι ο όμιλος της ΔΕΗ σχεδιάζει και πραγματοποιεί νέες επενδύσεις στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, το συνολικό ύψος των οποίων θα είναι περίπου 2 δισ. Ευρώ μέχρι το 2014 Πέραν των ανωτέρω, είναι γνωστό, ότι η ΔΕΗ ολοκληρώνει την κατασκευή μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων (Μεσοχώρα, Ιλαρίωνας κλπ), ενισχύοντας το σχετικό χαρτοφυλάκιό της με νέες μη συμβάλλουσες στο φαινόμενο του θερμοκηπίου ηλεκτροπαραγωγικές Μονάδες.
Σε ό,τι αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων, που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η ΔΕΗ δεν περίμενε τον κ. Ιμπραήμ για να της υποδείξει όλα, όσα εδώ και πολύ καιρό έχει ήδη υλοποιήσει. Συγκεκριμένα:
Στην περίοδο 1990 – 2006 η ΔΕΗ ήδη προχώρησε σε επενδύσεις για:
Ένταξη του φυσικού αερίου στο ισοζύγιο ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας.
Περαιτέρω ανάπτυξη και ορθολογική εκμετάλλευση του υδροδυναμικού της χώρας στην ηλεκτροπαραγωγή.
Προώθηση δράσεων εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης ενέργειας, τόσο στην Παραγωγή, όσο και στη Ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, όπως τηλεθερμάνσεις, βελτίωση βαθμού απόδοσης θερμοηλεκτρικών Μονάδων, κ.α. Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των υφισταμένων εγκαταστάσεων και λειτουργία με βάση τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές. Αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω επενδύσεων ήταν η μείωση των εκπομπών CO2 ανά MWh κατά 25 % περίπου στην περίοδο 1990- 2006.
Με την ολοκλήρωση των νέων επενδύσεων της Παραγωγής, που έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί και έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται, προβλέπεται περαιτέρω μείωση των εκπομπών CO2 ανά MWh κατά 15% μέχρι το 2015.
Για την περίοδο 2016 – 2020 η ΔΕΗ εξετάζει την περαιτέρω ανανέωση του Παραγωγικού δυναμικού των Θερμικών της Μονάδων, σε συνδυασμό με την ταχύτερη διείσδυσή της στις ΑΠΕ μέσω των επενδύσεων που υλοποιεί η ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε, εξασφαλίζοντας επιπλέον σημαντική μείωση των εκπομπών CO2 ανά MWh.
Εν όψει και της Συνόδου της Κοπεγχάγης για την Κλιματική Αλλαγή – για την οποία τόσες συχνές επικλήσεις κάνει η Greenpeace –χρήσιμο είναι να αναφερθούν τα ακόλουθα στοιχεία, που αποκαλύπτουν πώς οι περιβαλλοντικά ευαίσθητες χώρες της Σκανδιναβίας εξασφαλίζουν καθαρή ηλεκτρική ενέργεια:
Σύμφωνα με τη Eurostat, στη Δανία, που θα φιλοξενήσει τη Σύνοδο, σχεδόν το 59% της ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται από λιθάνθρακα και σχεδόν το 20% - που αυξάνεται συνεχώς – από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
Σημειωτέον ότι, τον Οκτώβριο 2009 οι κάτοικοι της Κοπεγχάγης – σύμφωνα με στοιχεία των Ε-Control και VaasaETT – κατέβαλαν τις υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ-15 (€ 0,303/kWh), ενώ οι κάτοικοι των Αθηνών κατέβαλαν τις χαμηλότερες τιμές
(€ 0,114/kWh). Στη γειτονική Σουηδία, σχεδόν το 44% της ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται από πυρηνικά εργοστάσια και 45% από υδροηλεκτρικά.
Για να φθάσει σε αυτό το επίπεδο παραγωγής καθαρής ενέργειας η Σουηδία – που κάλυπτε το σύνολο των αναγκών από τα σημαντικά κοιτάσματα άνθρακα που διέθετε – χρειάσθηκαν αρκετές δεκαετίες, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στα τελευταία χρόνια στις ΑΠΕ.
Στη Νορβηγία, το 98% της παραγωγής καλύπτεται από υδροηλεκτρικά, παρά το γεγονός ότι διαθέτει μια σημαντική παραγωγή φυσικού αερίου.
Στη Φινλανδία, το 29% η παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας εξασφαλίζεται από πυρηνικά εργοστάσια, 17% από άνθρακα, 22% από διάφορα ορυκτά, 18% από υδροηλεκτρικά και 13% από ΑΠΕ.
Όλες οι αναπτυγμένες χώρες της Δυτικής Ευρώπης υλοποιούν ενεργειακούς σχεδιασμούς μέσα από μακροχρόνια και πιστά τηρούμενα προγράμματα επενδύσεων, προκειμένου να εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή ισορροπία μεταξύ ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού, οικονομικής ανταγωνιστικότητας και αποτελεσματικής προστασίας του Περιβάλλοντος.
Σε αυτό των πλαίσιο στόχων κινείται και ο Στρατηγικός Σχεδιασμός της ΔΕΗ.
Η διαφορά, όμως, μεταξύ των εκφραζομένων θεωρητικών και μόνον απόψεων με το Στρατηγικό Σχεδιασμό της ΔΕΗ είναι ότι ο τελευταίος ξεκινάει από την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα μας και συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη του Στόχου που έχει θέσει για το 2020."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...