Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2009

ΔΕΗ και Πράσινη Ανάπτυξη

Η ΔΕΗ αποτελούσε και αποτελεί τη σημαντικότερη κινητήρια δύναμη της Πράσινης Ανάπτυξης στη χώρα μας και μέσα από τις νέες επενδύσεις της, ύψους 13,5 δισ. ευρώ, που έχει ξεκινήσει και υλοποιεί - οι μεγαλύτερες που έχουν γίνει ποτέ - θα συμβάλλει ενεργά στην αποτελεσματικότερη προστασία του Περιβάλλοντος.
Η υλοποίηση αυτών των επενδύσεων όχι μόνον θα στηρίξει την ανάκαμψη της Εθνικής Οικονομίας και θα εξασφαλίσει επάρκεια ρεύματος σε χαμηλές τιμές για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά της χώρας, αλλά και θα συμβάλει στη σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Η ΔΕΗ υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες του ΟΗΕ για μια ισορροπημένη και αποτελεσματική συμφωνία στην Κοπεγχάγη, ενώ έχει δεσμευθεί με άλλες 60 ευρωπαϊκές εταιρείες ηλεκτρισμού για εκμηδενισμό των εκπομπών άνθρακα από παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2050.

Τα ανωτέρω επισημαίνει η ΔΕΗ με αφορμή χθεσινό δημοσίευμα (10.11.09) με θέμα: η "ΔΕΗ κόντρα στην πράσινη ανάπτυξη", το οποίο βρίθει ανακριβειών και διαστρεβλώσεων πραγματικών στοιχείων και γεγονότων.
Για την αποκατάσταση της αλήθειας και την ορθή ενημέρωση του αναγνωστικού κοινού, η ΔΕΗ διευκρινίζει τα ακόλουθα:
-Η ηλεκτροπαραγωγή και συγκεκριμένα η ΔΕΗ, είναι ο κλάδος της βιομηχανίας, ο οποίος έχει υποστεί από τις μεγαλύτερες μειώσεις στα κατανεμηθέντα δικαιώματα της περιόδου 2008
-2012 σε σχέση με τις αναμενόμενες εκπομπές της για την εν λόγω περίοδο, σύμφωνα με το Σενάριο Αναμενόμενης Εξέλιξης (23% λιγότερα).
-Όλες οι εγκαταστάσεις της ΔΕΗ, που συμμετέχουν στο σύστημα εμπορίας εκπομπών αέριων του θερμοκηπίου, είναι σε απόλυτη συμφωνία με τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία της Ε.Ε. για τη συμμόρφωση των εγκαταστάσεων, όπως ετησίως δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της για την κλιματική αλλαγή.
Ωστόσο, αυτό το γεγονός αποκρύπτεται στο δημοσίευμα, παρουσιάζονται δήθεν "υπερβάσεις εκπομπών" διοξειδίου του άνθρακα στους Σταθμούς της ΔΕΗ.
-Ακόμη, αποκρύπτεται το γεγονός ότι η εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών αποτελεί έναν από τους ευέλικτους μηχανισμούς του Πρωτοκόλλου του Κιότου, απαραίτητου για την επίτευξη των στόχων του, δηλ. της μείωσης των εκπομπών, με τον προσφορότερο για την κοινωνία τρόπο.
-Τα αναφερόμενα στο δημοσίευμα ότι δήθεν:
"η ΔΕΗ εκπέμπει περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα από όσο δικαιούται" στερούνται πλήρως νοήματος, καθώς τα δωρεάν κατανεμηθέντα δικαιώματα με κανένα τρόπο δεν αποτελούν οριακά επίπεδα εκπομπών.
Είναι γνωστό, άλλωστε, σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι, από το έτος 2013 και στα επόμενα χρόνια δεν θα παραχωρείται πλέον στην ηλεκτροπαραγωγή κανένα δωρεάν δικαίωμα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Αυτό δεν σημαίνει, ότι οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής θα πάψουν να εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα ή ότι θα διακόψουν τη λειτουργία τους, αλλά ότι θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά οι ευέλικτοι μηχανισμοί της αγοράς για την επίτευξη του φιλόδοξων στόχων της Ε.Ε για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
-Οι υπαινιγμοί που γίνονται στο δημοσίευμα εναντίον της χρήσης του λιγνίτη, δυστυχώς, υποδηλώνουν ανεξήγητη υποβάθμιση της τεράστιας σημασία του "εθνικού καυσίμου", τόσο για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και την προστασία της Εθνικής Οικονομίας από ανεξέλεγκτες διεθνείς ενεργειακές κρίσεις, όσο και της εξασφάλισης χαμηλών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στους Έλληνες καταναλωτές.
Σε επίρρωση των ανωτέρω αρκεί να ανατρέξει κανείς σχεδόν ένα χρόνο νωρίτερα όταν διεκόπησαν απότομα οι εισαγωγές στη χώρα μας φυσικού αερίου, με τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ να στηρίζουν με πλήρη επάρκεια το σύνολο των αναγκών της χώρας για ηλεκτρική ενέργεια.
Τα πραγματικά γεγονότα αποδεικνύουν, ότι η ΔΕΗ όχι μόνο δεν είναι "κόντρα" στην Πράσινη Ανάπτυξη - όπως ισχυρίζεται το δημοσίευμα - αλλά αποτελεί πρωτοπόρο στην παραγωγή καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας από μεγάλα και μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα, ενώ κατασκεύασε στην Κύθνο το 1982 το πρώτο αιολικό πάρκο.
Απτό παράδειγμα της μοναδικής διαχρονικής συμβολής της ΔΕΗ στην Πράσινη Ανάπτυξη της χώρας μας είναι το γεγονός ότι, σήμερα οι Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί της Επιχείρησης δουλεύουν πλήρως εξασφαλίζοντας:-πολύ μεγάλες ποσότητες καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας, αξιοποιώντας το πλούσιο υδάτινο δυναμικό,-αποτελεσματική αντιπλημμυρική προστασία για ανθρώπους, αγροτικές καλλιέργειες, το φυσικό περιβάλλον κλπ,-δυνατότητες πραγματοποίησης ευρειών συντηρήσεων σε ικανό αριθμό Μονάδων (λιγνιτικών, φυσικού αερίου και πετρελαϊκών) χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα για συνεχή παροχή ρεύματος σε όλους τους πελάτες της ΔΕΗ.
Εξάλλου, ήδη με το δρομολογημένο Επιχειρησιακό Σχέδιο για την περίοδο 2009 - 2014:
-έχει ξεκινήσει η κατασκευή μιας νέας Μονάδας φυσικού αερίου στο Αλιβέρι, ενώ μία δεύτερη Μονάδα ΦΑ θα αρχίσει να κατασκευάζεται στη Μεγαλόπολη στους πρώτους μήνες του 2010,-είναι έτοιμες οι διαδικασίες για την προκήρυξη δύο νέων φιλικών προς το περιβάλλον λιγνιτικών Μονάδων στη Δυτική Μακεδονία, που θα αντικαταστήσουν παλαιές, -προχωρούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό οι εργασίες κατασκευής νέων μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων,-η ΔΕΗ Ανανεώσιμες μόνη της ή με εταίρους έχει ολοκληρώσει τη λειτουργία Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών, Αιολικά Πάρκα κλπ στο πλαίσιο ενός Επενδυτικού Προγράμματος ύψους 2 δις. ευρώ περίπου. Σε ό,τι αφορά τους ισχυρισμούς του δημοσιεύματος ότι "στην Κοπεγχάγη η χώρα θα βρεθεί σε θέση άμυνας" επισημαίνονται τα ακόλουθα:
-Η ΔΕΗ υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες του ΟΗΕ για μια ισορροπημένη και αποτελεσματική συμφωνία στην Κοπεγχάγη, η οποία θα βοηθήσει στην προστασία του πλανήτη και στην εξασφάλιση μιας βιώσιμης και ευημερούσας παγκόσμιας οικονομίας.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΗ Α.Ε., ενεργά ανταποκρινόμενη στην επιτακτική ανάγκη να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις για να βρεθεί μια κλιματική λύση, συμμετείχε στη διεθνή καμπάνια, με τίτλο Seal the Deal (Υπογράψτε τη Συμφωνία), θέτοντας την προστασία του περιβάλλοντος ως ένα από τους βασικούς πυλώνες της ανάπτυξής της.
-Επίσης, το Μάρτιο του 2009 η ΔΕΗ συνυπέγραψε μαζί με άλλες 60 ηλεκτρικές εταιρείες της Ευρώπης, τη διακήρυξη για την κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με την οποία δεσμεύτηκαν, ότι θα αγωνιστούν για να επιτύχουν ουδέτερη σε εκπομπές άνθρακα παροχή ηλεκτρισμού μέχρι το 2050, θα εργαστούν για μία ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρισμού που θα παρέχει ενέργεια με οικονομική αποδοτικότητα και αξιοπιστία, και θα προωθήσουν ενεργειακά αποδοτικές εφαρμογές του ηλεκτρισμού ως βασικό κλειδί της λύσης για την ενεργειακή-κλιματική πρόκληση.
Η ΔΕΗ εκφράζει τη λύπη της για όλα όσα ανεύθυνα γράφονται σε βάρος της, όταν όλες οι προσπάθειές της έχουν ως υπέρτατο σκοπό την αντικατάσταση των παλαιών Μονάδων με νέες Μονάδες που θα διαθέτουν τις πλέον σύγχρονες αντιρρυπαντικές τεχνολογίες και στον εμπλουτισμό του ενεργειακού μείγματός της με μεγαλύτερη συμμετοχή των ΑΠΕ και του φυσικού αερίου.
Οι στοιχειώδεις κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας επιβάλλουν τη διασταύρωση κάθε είδησης και στοιχείου πριν από τη δημοσίευσή τους και αυτό δεν έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εύλογα διερωτάται, λοιπόν, κανείς:
- Οι συνεχιζόμενες - και σήμερα - "επιθέσεις κατά του λιγνίτη" οφείλονται σε άγνοια της ενεργειακής πραγματικότητας ή σε σκοπιμότητες και ιδεοληψίες, που μπορεί να αποβούν μοιραίες για τη μελλοντική απεξάρτηση της χώρας από περιορισμένες πηγές ενεργειακού εφοδιασμού της;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...