Τετάρτη 8 Απριλίου 2009

ΔΕΗ: Πιστοποιητικά περιβαλλοντικής διαχείρισης σε 3 σταθμούς παραγωγής


Πιστοποιητικά εφαρμογής Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το ISO 14001:2004 (TÜV CERT), απονεμήθηκαν σήμερα σε τρεις λιγνιτικούς Σταθμούς Παραγωγής του Βορείου Συστήματος της ΔΕΗ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η πιστοποίηση αφορά στους Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς Καρδιάς και Αμυνταίου στο Νομό Κοζάνης και Μελίτης στο Νομό Φλώρινας και πραγματοποιήθηκε από τον έγκριτο φορέα πιστοποίησης TÜV HELLAS, θυγατρικής εταιρείας της TÜV NORD Γερμανίας.

Η έγκριση δόθηκε μετά από επιθεώρηση των ήδη λειτουργούντων εσωτερικών Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στους προαναφερθέντες Σταθμούς, τα οποία προσαρμόστηκαν στο πρότυπο ISO 14001:2004.

Τα πιστοποιητικά θα ισχύσουν για ένα έτος, μετά την παρέλευση του οποίου θα πραγματοποιείται κατ΄έτος νέα επιθεώρηση.

Όπως αναφέρεται, προσεχώς θα ακολουθήσει παρόμοια διαδικασία σε άλλους επτά Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς Παραγωγής και σε δυο Υδροηλεκτρικούς, οι οποίοι βρίσκονται στο στάδιο ολοκλήρωσης της προσαρμογής των Συστημάτων Περιβαλλοντικής τους Διαχείρισης, στο πρότυπο ISO 14001:2004.

Τα σημαντικά πλεονεκτήματα τα οποία εξασφαλίζουν τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, είναι:

1.Βέλτιστη διαχείριση των φυσικών πόρων και των πρώτων υλών με θετικές επιπτώσεις, τόσο στο περιβάλλον, όσο και στην οικονομική αποτελεσματικότητα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

2.Καθορισμός με απόλυτη σαφήνεια των αρμοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων των στελεχών και του προσωπικού σε σχέση τις δραστηριότητες, που έχουν περιβαλλοντική διάσταση. 3.Απαίτηση από τους πάσης φύσεως εξωτερικούς συνεργάτες (εργολάβους, προμηθευτές, κ.λπ.) να διαθέτουν τις προβλεπόμενες άδειες και πιστοποιήσεις για το υπό εκτέλεση έργο ή προμήθεια και να τηρούν τη σχετική Περιβαλλοντική Νομοθεσία, κ.λπ.

4.Πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά στις δραστηριότητες των Σταθμών (εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων, ρυπαντικά φορτία υγρών αποβλήτων, διαχείριση στερεών αποβλήτων, αποκατάσταση εδαφών, βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, κ.ά.), κ.λπ. 5.Βελτίωση της εικόνας της Επιχείρησης και των σχέσεων της με τις Αρχές και με τις τοπικές κοινωνίες, αφού η υιοθέτηση της διαφάνειας στην ενημέρωση συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη θετικού κλίματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας.

Στις τελετές απονομής που πραγματοποιήθηκαν σήμερα τη Διοίκηση της ΔΕΗ εκπροσώπησε ο κ. Δημήτριος Λάππας, Γενικός Διευθυντής Δυτικής Μακεδονίας και ασκών καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Παραγωγής, ο οποίος υπογράμμισε τις συστηματικές προσπάθειες που καταβάλλει η Επιχείρηση για τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των Σταθμών Παραγωγής. Για την επίτευξη αυτού του στόχου πραγματοποιούνται σημαντικές επενδύσεις και εφαρμό

ζονται οι βέλτιστες πρακτικές προκειμένου να βελτιωθούν σημαντικά οι επιδόσεις των σταθμών. Ο κ. Λάππας παρότρυνε τα στελέχη και όλους τους εργαζόμενους να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλισθεί η πλήρης προστασία του Περιβάλλοντος ολόκληρης της περιοχής Δυτικής Μακεδονίας.

ΠΗΓΗ:http://www.capital.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...