Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2011

Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Δ.Σ της ΔΕΗ

Σε Σώμα συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε., στη συνεδρίαση της 19ης Δεκεμβρίου 2011, μετά την εκλογή πέντε νέων Μελών κατά την Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση του Μετόχου της πλειοψηφίας της 14.12.2011.
Επίσης, αποφάσισε την εκλογή του κ. Θέου Κωνσταντίνου, ως Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας Ουρανίας Αικατερινάρη, ως Εκτελεστικού Μέλους.
Μετά τα πιο πάνω, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:
• Ζερβός Αρθούρος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος). Λήξη θητείας του στις 15.12.2012.
• Θέος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος). Λήξη θητείας του στις 29.06.2013.
• Αικατερινάρη Ουρανία, Σύμβουλος, (Εκτελεστικό μέλος). Λήξη θητείας της στις 29.06.2013.
• Αλεξάκης Παναγιώτης, Σύμβουλος (Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος της Μειοψηφίας). Λήξη θητείας του στις 17.12.2012.
• Αντωνίου Ηλίας, Σύμβουλος (Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος της ΟΚΕ). Λήξη θητείας του στις 29.6.2013.
• Βασιλογεώργης Χαρίλαος, Σύμβουλος, (Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος) μέλος). Λήξη θητείας του στις 29.06.2013.
• Βερνίκος Νικόλαος, Σύμβουλος (Ανεξάρτητο – Μη εκτελεστικό Μέλος). Λήξη θητείας του στις 29.06.2013.
• Θεόκλητος Λεωνίδας, Σύμβουλος (Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος). Λήξη θητείας του στις 29.06.2013.
• Καραβασίλης Ιωάννης, Σύμβουλος (Μη Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος των Εργαζομένων). Λήξη θητείας του στις 1.3.2013.
• Κατσουλάκος Ιωάννης, Σύμβουλος (Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος της Μειοψηφίας). Λήξη θητείας του στις 17.12.2012.
• Μπουζούλας Ευάγγελος, Σύμβουλος (Μη Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος των Εργαζομένων). Λήξη θητείας του στις 1.3.2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...