Δευτέρα 8 Αυγούστου 2011

ΜΕ ΜΟΡΙΑ ΟΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ...

Ρεπορτάζ : Ελένη Δελβινιώτη
(από την Ελευθεροτυπία)

Αρχίζει η μεγάλη σφαγή στο Δημόσιο από τους οργανισμούς που θα καταργηθούν ή θα συγχωνευτούν, καθώς μόνον ένας στους δέκα από τους 7.000 υπαλλήλους που υπηρετούν εκεί θα πάρει τελικά το εισιτήριο της μετάταξης.
Οι υπόλοιποι θα...
μπουν σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας με μειωμένες αποδοχές για έναν χρόνο και στη συνέχεια θα απολυθούν, διατηρώντας απλώς το δικαίωμα να γίνουν με... προτεραιότητα συμβασιούχοι στο Δημόσιο.
Τα κριτήρια με τα οποία θα γίνουν οι μετατάξεις έχουν να κάνουν με τις σπουδές, την προϋπηρεσία, την ηλικία και την οικογενειακή κατάσταση κάθε υπαλλήλου, ενώ την όλη διαδικασία επιλογής θα εγγυηθεί το ΑΣΕΠ.
Ολα τα παραπάνω προβλέπονται σε νομοσχέδιο που έχει καταρτίσει ο υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Ντίνος Ρόβλιας και θα προωθηθούν βάσει Προεδρικού Διατάγματος που θα ορίζει τι ακριβώς είναι η εργασιακή εφεδρεία και πώς θα εφαρμοστεί, και έχει πάρει τον δρόμο για το Συμβούλιο της Επικρατείας και την Προεδρεία της Δημοκρατίας. Αναλυτικά: Στάδιο πρώτο: Θα αποφασιστούν οι συγχωνεύσεις και καταργήσεις των οργανισμών και οι νέες διοικήσεις θα είναι επιφορτισμένες μέσα από καινούργια οργανογράμματα να οριοθετήσουν το πλεονάζον προσωπικό και να δώσουν τους συγκεκριμένους πίνακες στο ΑΣΕΠ.
Ο χρονικός ορίζοντας που έχουν στη διάθεσή τους για την κατάρτιση αυτών των πινάκων είναι εννέα μήνες. Στάδιο δεύτερο: Οσοι κριθούν υπεράριθμοι θα μπουν σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας, που σημαίνει ότι θα λαμβάνουν τις αποδοχές του βασικού τους μισθού κατά 60%.
Ταυτόχρονα μέσα από τους πίνακες κατάταξης θα πρέπει να υποβάλουν τα χαρτιά με τα προσόντα τους στο ΑΣΕΠ διεκδικώντας τη μετάταξή τους σε άλλο οργανισμό του Δημοσίου. Στάδιο τρίτο:
Το ΑΣΕΠ επιλέγει με βάση συγκεκριμένο σύστημα μοριοδότησης και εννέα κριτήρια που έχουν καθοριστεί και συμπεριλαμβάνουν και τις ειδικές δεξιότητες και τα προσόντα του υπαλλήλου αλλά και τα κοινωνικά κριτήρια που έχουν να κάνουν με την οικογενειακή του κατάσταση. Ετσι, το πρώτο κριτήριο είναι οι τίτλοι σπουδών και οι ειδικές γνώσεις του υπαλλήλου, με επιβράβευση της εξειδίκευσης, καθώς το διδακτορικό θα παίρνει 150 μόρια και το μεταπτυχιακό 100.
Με περισσότερα μόρια θα πριμοδοτηθούν επίσης εκείνοι που γνωρίζουν ξένες γλώσσες και έχουν επάρκεια σε γνώσεις υπολογιστή. Επίσης θα μοριοδοτηθεί η προϋπηρεσία του υπαλλήλου με 30 μόρια για κάθε χρόνο, καθώς και η εμπειρία όπως αυτή προκύπτει από τον υπηρεσιακό του φάκελο με 20 μόρια για κάθε χρόνο. Ειδική βαθμολόγηση θα γίνει και στην ηλικία του υπαλλήλου με 5 μόρια ανά έτος, καθώς και στον χρόνο ένταξης στον πίνακα κατάταξης του ΑΣΕΠ για μετάταξη (θα προηγούνται οι παλαιότεροι).
Τέλος, θα λαμβάνεται υπόψη και η οικογενειακή κατάσταση του υπαλλήλου (θα προηγούνται οι πολύτεκνοι, εκείνοι που έχουν παιδιά και είναι παντρεμένοι έναντι των άγαμων). Ακριβώς επειδή οι μετατάξεις υπολογίζονται σαν προσλήψεις από την τρόικα, τα περιθώρια είναι πολύ στενά τουλάχιστον σε επίπεδο αριθμών. Ετσι μόνον ένας στους δέκα υπαλλήλους (ποσοστό 10%) θα έχει τη δυνατότητα της μετάταξης κάθε χρόνο από τον πίνακα κατάταξης που θα διατηρείται στο ΑΣΕΠ.
Οι δυνατότητες που έχουν εναλλακτικά όσοι βρίσκονται στους πίνακες χωρίς να «κερδίζουν» μετάταξη είναι να διοριστούν με ποσόστωση 30% στις θέσεις ορισμένου χρόνου (συμβασιούχοι) ή να έχουν προτεραιότητα σε θέσεις μερικής απασχόλησης. Βεβαίως για εκείνους που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση υπάρχει εναλλακτικά η δυνατότητα της εθελούσιας εξόδου από την υπηρεσία τους.
Ειδική φροντίδα υπάρχει -ευτυχώς- για τα ζευγάρια των δημόσιων υπαλλήλων, καθώς και για τις οικογένειες που έχουν μέλη με ειδικές ανάγκες.
Ετσι, αν και οι δύο σύζυγοι κριθούν υπεράριθμοι, μόνον ο ένας μπαίνει στη λίστα και ο άλλος αυτοδικαίως κερδίζει τη μετάταξή του σε άλλον οργανισμό.
Εκτός λίστας και άμεση μετάταξη παίρνουν επίσης όσοι έχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες ή έχουν οι ίδιοι υψηλό ποσοστό αναπηρίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...