Δευτέρα 22 Αυγούστου 2011

Ερχεται η εργασιακή εφεδρεία στις ΔΕΚΟ

Στη διαδικασία αξιολόγησης των υπαλλήλων των ΔΕΚΟ επικεντρώνει η κυβέρνηση τις προσπάθειες προκειμένου να επιλεγούν όσοι παραμείνουν στους φορείς και όσοι θα αποτελέσουν το πλεονάζον προσωπικό και θα ενταχθούν στους πίνακες εργασιακής εφεδρείας.

Περίπου 7.000 υπάλληλοι εντάσσονται στον πρώτο κύκλο εξυγίανσης των δέκα μεγάλων φορέων που έχουν ανακοινωθεί ήδη - εκτός από την ΕΡΤ στην οποία θα ισχύσει ειδικό καθεστώς για κατηγορίες εργαζομένων, περιλαμβάνονται οργανισμοί όπως η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου, το ΙΓΜΕ, το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, ο ΟΣΚ κ.λπ.

Σύμφωνα με Τα Νέα, κλειδί για την παραμονή των εργαζομένων στους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα που θα εξυγιανθούν ή θα συγχωνευθούν, αναμένεται να αποτελέσει ο τρόπος πρόσληψης, δηλαδή αν διορίστηκαν με κριτήρια ΑΣΕΠ ή μέσω άλλων διαδικασιών. Μεταξύ των σκέψεων στο κυβερνητικό επιτελείο είναι να προηγούνται όσοι έχουν καταλάβει θέσεις μέσω ΑΣΕΠ, ενώ θα έπονται όσοι προσλήφθηκαν με προκηρύξεις που δεν υπάγονταν στον έλεγχο της Ανεξάρτητης Αρχής, καθώς και εκείνοι που πήραν το εισιτήριο μονιμοποίησης έχοντας διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου.

Ωστόσο, θα ληφθούν υπόψη και άλλα κριτήρια όπως οι τίτλοι σπουδών, ο χρόνος προϋπηρεσίας, η οικογενειακή κατάσταση κ.ά. Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά κύκλοι της κυβέρνησης, ενδέχεται σε κάποιους φορείς που θα συγχωνευθούν να απασχολούνται, για παράδειγμα, δέκα λογιστές. Με το οργανόγραμμα του νέου φορέα θα προβλέπονται τρεις θέσεις και συνεπώς θα γίνει επιλογή μεταξύ των δέκα εργαζομένων.

Οι εργαζόμενοι αυτοί θα μοριοδοτούνται με βάση τα κριτήρια που θα οριστούν και όσοι διαθέτουν τα περισσότερα μόρια θα καταλάβουν τις θέσεις στον νέο φορέα, ενώ οι υπόλοιποι θα ακολουθήσουν τη διαδικασία της εφεδρείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε κάθε φορέα δεν αποκλείεται να οριστούν και ανεξάρτητοι τεχνικοί σύμβουλοι, οι οποίοι θα αναλάβουν να καταρτίσουν τα νέα οργανογράμματα και ακολούθως να προχωρήσουν στην αξιολόγηση του προσωπικού.

Σημειώνεται ότι αρχικώς η διαδικασία αξιολόγησης και ορισμού των πλεοναζόντων υπαλλήλων είχε ανατεθεί στις αντίστοιχες διευθύνσεις προσωπικού κάθε φορέα, οι οποίες θα έπρεπε σε διάστημα εννέα μηνών από την απόφαση συγχώνευσης ή εξυγίανσής του να αποφανθούν σχετικά. Ωστόσο, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, θεωρήθηκε πως πρέπει να υπάρξει ενιαίο πλαίσιο βάσει του οποίου θα γίνεται η αξιολόγηση καθώς και να καθοριστούν ενιαία κριτήρια μοριοδότησης ώστε να διασφαλιστεί ότι θα τηρηθούν αντικειμενικές διαδικασίες σε όλους τους φορείς.

ΠΗΓΗ: www.tanea.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...