Τρίτη 9 Αυγούστου 2011

ΔΕΗ: «Δεν μπορεί να αποτιμηθεί ο λιγνίτης που δεν έχει εξορυχθεί»

Διευκρινίσεις σχετικά με την αξία των προς εξόρυξη αποθεμάτων λιγνίτη προέβη η ΔΕΗ, με αφορμή σχετικό δημοσίευμα στον ηλεκτρονικό Τύπο το οποίο κάνει λόγο για εκτιμώμενη αξία 55 δισ. ευρώ.

Η Επιχείρηση υπογραμμίζει πως από την εισαγωγή της στο Χ.Α. το Δεκέμβριο του 2001, σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα απεικονίζει στις ελεγμένες από ορκωτούς ελεγκτές οικονομικές της καταστάσεις την αξία των αποθεμάτων λιγνίτη που έχουν εξορυχθεί (κόστος εξόρυξης) ή αγοραστεί (κόστος αγοράς) και δεν έχουν αναλωθεί.

Συνεπώς, τονίζει η ΔΕΗ, η αξία του λιγνίτη που δεν έχει εξορυχθεί δεν αποτιμάται και κατά συνέπεια δεν απεικονίζεται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

«Για το λόγο αυτό, είναι προφανές ότι σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία δεν μπορεί κατ’ ουδένα τρόπο να σχολιάσει την αναφορά του δημοσιεύματος για αποθέματα λιγνίτη αξίας 55 δισ. ευρώ αφού αυτά δεν περιλαμβάνονται στα περιουσιακά της στοιχεία και κατά συνέπεια δεν αποτιμώνται από την Εταιρεία», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Με βάση τα δεδομένα των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων της 31.3.2011, η αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Επιχειρησιακής Μονάδας των Ορυχείων (εκτάσεις και εξοπλισμός ορυχείων, μηχανήματα, έργα υπό κατασκευή κλπ) ανέρχεται σε 1,5 δισ. ευρώ, ενώ η αξία του εξορυχθέντος και μη αναλωθέντος αποθέματος λιγνίτη την ίδια ημερομηνία ήταν 44 εκατ. ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...