Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015

Το δικαστήριο αναγνώρισε παραβάσεις της ΔΕΗ στην τιμολόγηση της βιομηχανίας

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών σε χθεσινή του απόφαση επικύρωσε επί της ουσίας τη νομιμότητα της απόφασης που είχε λάβει η ΡΑΕ το 2013 (487/2013) με την οποία επιβλήθηκε στη ΔΕΗ πρόστιμο 4,4 εκατομμυρίων ευρώ για παραβίαση των ρυθμιστικών της υποχρεώσεων και κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην τιμολόγηση των βιομηχανικών καταναλωτών.
Η ΡΑΕ είχε επιβάλει στη ΔΕΗ το συγκεκριμένο πρόστιμο επειδή η επιχείρηση είχε αρνηθεί να συμμορφωθεί με σειρά αποφάσεων της Αρχής που έκαναν δεκτές τις καταγγελίες που είχαν υποβάλλει μεγάλοι βιομηχανικοί καταναλωτές σχετικά με την υποχρέωση παροχής εξατομικευμένων τιμολογίων.
Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα πληροφορείται το energypress από έγκυρη πηγή, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών δέχθηκε ότι το πρόστιμο επιβλήθηκε στη ΔΕΗ λόγω της άρνησής της να προτείνει διαφανή, αμερόληπτη, αξιόπιστη, αντικειμενική και εξατομικευμένη τιμολόγηση, κατόπιν ουσιαστικής και καλόπιστης διαπραγμάτευσης, συμπεριφορά η οποία «συνιστά ευθεία παραβίαση των διατάξεων του νόμου 4001/2011, του Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες και της 692/2011 απόφαση της ΡΑΕ για τις Βασικές Αρχές Τιμολόγησης».
Επιπλέον, στο επιχείρημα της ΔΕΗ ότι η ΡΑΕ είναι αναρμόδια να κρίνει επί παραβιάσεων του δικαίου του ανταγωνισμού, το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η ΡΑΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την παρακολούθηση και εποπτεία της λειτουργίας της αγοράς ενέργειας λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού.
Ως προς το πρόστιμο, το Δικαστήριο έκρινε ότι το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο αρκεί από μόνο του και παρέχει σαφή κριτήρια για τον υπολογισμό του προστίμου εκ μέρους της ΡΑΕ, η δε Αρχή διαθέτει αναλυτικά στοιχεία αναφορικά με την ετήσια κατανάλωση των πελατών Μέσης Τάσης της ΔΕΗ προκειμένου να καθορίσει το ύψος του. Για το ύψος του προστίμου, όμως, το Δικαστήριο έκρινε ότι η ΔΕΗ κατανόησε, τελικώς, τις νομικές και ρυθμιστικές της υποχρεώσεις και πρόσφερε νέα τιμολόγια αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2013 σε πελάτες Υψηλής και Μέσης Τάσης, που ήταν και η καταληκτική ημερομηνία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της. Για το λόγο αυτό, το Δικαστήριο καθόρισε το πρόστιμο στο 2% των εσόδων της ΔΕΗ από τους βιομηχανικούς καταναλωτές ύψους 44 εκατ. ευρώ, δηλαδή στο ποσό των 880.000 ευρώ.
Νομικοί κύκλοι με τους οποίους επικοινώνησε το energypress υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη δικαστική απόφαση έχει μεγάλη σημασία, καθώς αποτελεί «σαφή δικαστική επικύρωση του συνόλου της νομικορυθμιστικής επιχειρηματολογίας της ΡΑΕ στις κρίσιμες επίδικες υποθέσεις που προέκυψαν από τις καταγγελίες των βιομηχανικών καταναλωτών».
Το γεγονός αυτό επηρεάζει άμεσα τα δεδομένα και στην εν εξελίξει  αντιδικία μεταξύ ΔΕΗ και βιομηχανίας για το ύψος των τιμολογίων αλλά και για την υποχρεωτική διαπραγμάτευση και παροχή εξατομικευμένης τιμολόγησης, βάσει του ενεργειακού προφίλ κάθε βιομηχανίας και των επικαιροποιημένων κοστολογικών δεδομένων της ΔΕΗ.
Πηγή: http://energypress.gr/news/dikastirio-anagnorise-paravaseis-tis-dei-stin-timologisi-tis-viomihanias
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...