Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015

Καραλάζος Λ.: Καιρός για δραστικές λύσεις

   
 Δυστυχώς, διαχρονικά παράγοντας διόγκωσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη ΔΕΗ είναι και φορείς που ανήκουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι φωτεινές εξαιρέσεις δεν αλλάζουν την εικόνα, η οποία κάθε άλλο παρά τιμά τη δράση φορέων και οργάνων κοινωνικής υπευθυνότητας όπως οι ΟΤΑ.
     Η ΔΕΗ, λαμβάνοντας υπόψη τον κοινωφελή χαρακτήρα των ΔΕΥΑ, εξαντλεί τα περιθώρια διακανονισμών και διευκολύνσεων.
     Όμως, παρά τις συνεχείς διευκολύνσεις από τη ΔΕΗ, η μη αποπληρωμή των οφειλών αποτελεί πάγια τακτική των περισσοτέρων ΔΕΥΑ,  οι οποίες συστηματικά εκμεταλλεύονται την ιδιαίτερα προσεκτική συμπεριφορά της ΔΕΗ,             ως προς την εφαρμογή του μέτρου διακοπής της ηλεκτροδότησής τους, εξαιτίας της ιδιαίτερης φύσης και του σκοπού λειτουργίας τους.
     Η ΔΕΗ κατ’ επανάληψη έχει κάνει πρόταση στις διοικήσεις των οικείων δήμων να αποδεχθούν ευέλικτα προγράμματα διακανονισμών των οφειλομένων από τις ΔΕΥΑ ποσών, μέσω της παρακράτησης των ανταποδοτικών τελών που χρεώνονται οι δημότες τους και συνεισπράττονται με τους λογαριασμούς ρεύματος, για να αποδοθούν στη συνέχεια από τη ΔΕΗ στους οικείους δήμους, χωρίς όμως αυτό να γίνεται αποδεκτό από τις διοικήσεις τους.
     Πρόσφατα μάλιστα διατυπώθηκε η απαίτηση να προκαταβάλλεται από τη ΔΕΗ στους ΟΤΑ μέρος των ανταποδοτικών τελών!
     Το φαινόμενο της μη ομαλής αποπληρωμής της ΔΕΗ από πολλές ΔΕΥΑ, συστηματικά, οδηγεί μοιραία σε εύλογα συμπεράσματα, τα οποία κάθε άλλο παρά σε ευνομούμενη δημοκρατική πολιτεία αντιστοιχούν.  Η μη ανταπόκρισή τους γενικότερα σε όλες τις παραπάνω προτάσεις της ΔΕΗ αποτελεί κατά κύριο λόγο θέμα συνέπειας και χρηστής διαχείρισης.
    Αναδεικνύεται ένα μείζον θέμα: Οι ΔΕΥΑ ανήκουν στους δήμους.  Η διασφάλιση του δικαιώματος ύδρευσης των δημοτών είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα των ΔΕΥΑ  και των δήμων που εποπτεύουν αυτές τις επιχειρήσεις. Επομένως οι δήμοι είναι αρμόδιοι και έχουν την ευθύνη να προχωρήσουν σε ενέργειες οριστικής αντιμετώπισης του προβλήματος και αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη ΔΕΗ.  Οι δήμαρχοι οφείλουν να συμμορφωθούν με τις δικαστικές αποφάσεις και τις συστάσεις της ΡΑΕ, καθώς και του Συνηγόρου του Καταναλωτή.  Η μετάθεση των ευθυνών δεν περιποιεί τιμή για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
     Τέλος, από την πλευρά της η ΔΕΗ έκρινε ότι απαιτούνται δραστικά μέτρα.  Κατέθεσε πρόταση προς την Πολιτεία για νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα προβλέπεται ότι οι ΟΤΑ θα καθίστανται αλληλεγγύως και εξ ολοκλήρου υπόχρεοι για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των ΔΕΥΑ και των άλλων δημοτικών επιχειρήσεων έναντι των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας.   Παράλληλα, θα παρέχεται η δυνατότητα στους προμηθευτές να παρακρατούν τις οφειλές από τα δημοτικά τέλη που συνεισπράττουν και αποδίδουν στους ΟΤΑ, μέχρι ενός συγκεκριμένου ποσοστού (π.χ. 30%) των τελών αυτών.


Πηγή : Εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ 18/10/2015. 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...