Τετάρτη 27 Μαΐου 2015

ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ: Πραγματικότητα η νέα ΣΣΕ

Μετά από 6 μήνες περίπου διαπραγματεύσεων, η νέα ΕΣΣΕ τριετούς διάρκειας αποτελεί μια πραγματικότητα. Μια νέα ΕΣΣΕ, που αναγκαία κινείται στα πλαίσια των νόμων και των δικαστικών αποφάσεων, αλλά διασφαλίζει εργασιακές σχέσεις, θωρακίζει μισθολογικές προαγωγές, επιλύει χρονίζοντα προβλήματα των αποσπασμένων στους Ασφαλιστικούς Φορείς συναδέλφων και για πρώτη φορά θεσπίζεται ο κοινωνικός μισθός.  

    Αναλυτικότερα μεταξύ άλλων:

  1. Ρυθμίζονται τα θέματα περί αξιολόγησης – μισθολογικών προαγωγών καθώς και των διάφορων παροχών της Επιχείρησης προς το αποσπασμένο προσωπικό στους Ασφαλιστικούς Φορείς. 
  2. Θεσμοθετείται η παροχή τροφείου μέχρι του ποσού των 6 € για κάθε ημέρα πραγματικής εργασίας.
  3. Αναγνωρίζεται επιτέλους θεσμικά η προσφορά των συναδέλφων που υπηρετούν  στην πρώτη γραμμή των Καταστημάτων Πωλήσεων και των Πρακτορείων του Ομίλου, με την παροχή ειδικής άδειας 1 ημέρας ανά τρίμηνο.
Επίσης, προβλέπεται η παροχή στους παραπάνω συναδέλφους ημερήσιου επιδόματος μέχρι 5 €, μετά τη λήξη του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής  Στρατηγικής.
  1. Διευρύνεται η μισθολογική εξέλιξη όλων των Κατηγοριών του τακτικού προσωπικού κατά 1 μισθολογικό κλιμάκιο, μετά τη λήξη του μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής  Στρατηγικής.
  2. Επιλύεται το πρόβλημα που είχε προκύψει με την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης εργασίας στους συναδέλφους ηλεκτροτεχνίτες.  Η καταβολή του σχετικού επιδόματος θα συνεχισθεί, στους εργαζόμενους Τ4/Α ανεξαρτήτως της υπαγωγής τους στο καθεστώς των βαρέων ή υπερβαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων (ΒΑΕ ή ΥΒΑΕ).
     Με δεδομένες τις υφεσιακές οικονομικές συνθήκες, τους μνημονιακούς νόμους οι γενικές αρχές της ΕΣΣΕ 2015-2018 την καθιστούν εμπόδιο σε ενδεχόμενες επιθέσεις στις εργασιακές σχέσεις και στο θεσμό των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων.
     Για τους παραπάνω λόγους, έγινε αφορμή οξύτατης πολιτικής αντιπαράθεσης και αντικείμενο προβολής για την ενεργοποίηση του κοινωνικού αυτοματισμού με απώτερους στόχους τον Όμιλο ΔΕΗ και τη ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ.
     Αρωγοί στην παραπάνω προσπάθεια στάθηκαν δυστυχώς και Σωματεία-μέλη της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, τα οποία υπονόμευσαν την υπογραφή της ΕΣΣΕ καθώς και μέλη του Δ.Σ. της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ.  Άλλοι επιθυμώντας να μην έχει κόστος η Κυβέρνηση, άλλοι διότι οραματίζονται τη δημιουργία ενός λαϊκού μετώπου μέσα από την εξαθλίωση των εργαζομένων, που θα βγάλει τη χώρα από την «κακή» Ε.Ε., άλλοι διότι επιθυμούν μια ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ όμηρο στον καιροσκοπισμό τους και άλλοι διότι επιθυμούν τη θέση του Ταμία της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ.
     Αποδεικνύουν για άλλη μια φορά ότι η δράση τους βρίσκεται εγκλωβισμένη σε μικροπολιτικά και ιδιοτελή πλαίσια και σε κάθε περίπτωση μακριά από τους συναδέλφους και τις ανάγκες τους.
   Η ΣΣΕ 2015-2018 αποτελεί, με την υπογραφή της στον ΑΔΜΗΕ την 27/5/2015, μια πραγματικότητα.
      Ο αγώνας όμως δεν σταματά.  Είναι αναγκαία η περιφρούρηση της εφαρμογής της με γνώμονα την προστασία του εισοδήματος των εργαζομένων. 
     Καλούμε τη ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ να λάβει όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες ώστε η προσπάθεια σύνθεσης που καταβάλει, να μην ερμηνεύεται ως αδυναμία.
     Καλούμε τους εργαζόμενους να απομονώσουν όσους βρίσκονται μακριά τους και παίζουν «παιχνίδια» στην πλάτη τους!

Γραφείο Τύπου ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...