Παρασκευή 15 Μαΐου 2015

Συγκροτήθηκε σε σώμα του ΔΣ του ΑΔΜΗΕ

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της 100% θυγατρικής τηςΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, εκλέγοντας ως Πρόεδρο και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κο  Κορωνιωτάκη Εμμανουήλ & Διευθύνοντα Σύμβουλο τον  κo Μπλάνα Ιωάννη.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:
Κορωνιωτάκης Εμμανουήλ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Πρόεδρος & Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
Μπλάνας Ιωάννης Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός , Διευθύνων Σύμβουλος 
Γεωργαντζής Γεώργιος Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός , Μέλος
Κορωνίδης Αθανάσιος Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός , Μέλος
Νικολόπουλος Φώτης Διοικητικο-οικονομικός , Μέλος / ΕκπρόσωποςΕΡΓΑΖΟΜεΝΩΝ
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής αρχόμενη από 10.05.2015 και λήγουσα 10.05.2018, πλην του Εκπροσώπου των Εργαζομένων, του οποίου η θητεία λήγει την 10.06.2016.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...