Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2012

Συμφωνία ΔΕΗ - Κοπελούζου

Την ανάπτυξη αλυσίδας 150 καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, με τη μέθοδο του franchising, περιλαμβάνει η συμφωνία της ΔΕΗ με τον Όμιλο Κοπελούζου (SILCIO), με την οποία δημιουργείται κοινή εμπορική εταιρεία, στην οποία η ΔΕΗ θα έχει το 49% και ο όμιλος Κοπελούζου το 51%.
Πρόκειται για μια ιδιαίτερα εξωστρεφή δραστηριότητα για τη ΔΕΗ, καθώς υλοποιεί έτσι το σχεδιασμό της Διεύθυνσης Εμπορίας για «προσέγγιση του πελάτη» και παροχή διευρυμένων υπηρεσιών και προϊόντων. Μέσω των καταστημάτων αυτών θα παρέχονται:
Πρώτον, ολοκληρωμένες λύσεις για οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα. Ο πελάτης θα έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στη στέγη του σε συνδυασμό με την μελλοντική κατανάλωση ρεύματος. Για παράδειγμα θα υπάρχουν λύσεις που θα προβλέπουν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού εκ μέρους της εταιρείας και την εξασφάλιση δωρεάν ρεύματος στον πελάτη για αρκετά χρόνια.
Δεύτερον, ολοκληρωμένες ενεργειακές υπηρεσίες που θα αφορούν, μεταξύ άλλων, τις ενεργειακές επιθεωρήσεις, τις παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας, την παροχή συμβουλών στον τομέα αυτό κ.λπ. Σε δεύτερο στάδιο θα υπάρξει δραστηριοποίηση στον τομέα των καθετοποιημένων ενεργειακών συμβουλών (ESCO’s). Η ΔΕΗ έχει ήδη «μπεί» στην παροχή ενεργειακών υπηρεσιών με το Μνημόνιο Συνεργασίας που έχει υπογράψει με το ΚΑΠΕ για το πρόγραμμα «Υλοποίηση επενδύσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στον οικιακό τομέα μέσω της υπογραφής Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ)». Το πρόγραμμα αυτό δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν ενεργειακά τα σπίτια τους 1000 περίπου πελάτες της ΔΕΗ, χωρίς, ωστόσο, να χρειαστεί να βάλουν το χέρι στην τσέπη αφού το κόστος θα αποπληρώνεται σε βάθος χρόνου μέσω του λογαριασμού ρεύματος της ΔΕΗ.
Τρίτον, προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας ή εξοπλισμό ΑΠΕ για οικιακή χρήση, όπως μικρές ανεμογεννήτριες κ.λπ.
Τέταρτον, υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πελατών της ΔΕΗ, με σύγχρονο τρόπο, αντίστοιχο εκείνου που λειτουργούν οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Ταυτόχρονα θα προωθούνται τα νέα εμπορικά «προϊόντα» ρεύματος που είναι υποχρεωμένη να δημιουργήσει η ΔΕΗ, καθώς εκτιμάται ότι ο ανταγωνισμός στη λιανική του ηλεκτρικού θα ενταθεί, ενώ ακόμα και στα οικιακά τιμολόγια η πλήρης απελευθέρωση έχει δρομολογηθεί. Η δημιουργία τέτοιων καταστημάτων αυτόνομα από τη ΔΕΗ, παρότι έχει θεωρηθεί αναγκαία για την νέα πελατοκεντρική φιλοσοφία της επιχείρησης, αξιολογήθηκε ως ασύμφορη από οικονομικής άποψης. Τώρα δίνεται η δυνατότητα στη ΔΕΗ να «πάει στον πελάτη της», σε συνδυασμό όμως με μια ευρύτερη εμπορική δραστηριότητα.
Έχει γίνει η προεργασία
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Όμιλος Κοπελούζου έχει ήδη «χαρτογραφήσει» όλη την Ελλάδα και έχει σχεδιάσει σε μεγάλο βαθμό τις κατά τόπους συνεργασίες με τους κατάλληλους επιχειρηματίες που θα ανοίξουν τα καταστήματα της αλυσίδας με τη μέθοδο franchising.
Οφέλη και για Κοπελούζο
Το δεύτερο μέρος της συμφωνίας αφορά τη συμμετοχή της ΔΕΗ με ποσοστό 49% στο μετοχικό κεφάλαιο των εργοστασίων κατασκευής φωτοβολταϊκού εξοπλισμού PIRITIUM S.A. και SILCIO S.A. του Ομίλου, τα οποία θα προμηθεύουν στην εμπορική εταιρεία τον αντίστοιχο εξοπλισμό. Πρέπει δε να σημειωθεί ότι από την πλευρά της ΔΕΗ εξετάστηκε και η πιθανότητα συνεργασίας – στην ίδια βάση – με μία τουλάχιστον ακόμα επιχείρηση παραγωγής φωτοβολταϊκών πάνελς στη χώρα μας, η οποία όμως δεν ευοδώθηκε.
Πάντως η πλευρά Κοπελούζου θα έχει επίσης σημαντικό όφελος από τη συνεργασία με τη ΔΕΗ, καθώς υπολογίζεται ότι στην πλήρη ανάπτυξή τους τα 150 καταστήματα της αλυσίδας θα απορροφούν το σύνολο της παραγωγικής δυνατότητας των εργοστασίων της SILCIO σε φωτοβολταϊκά πάνελς. Και τούτο σε μια περίοδο που ο ανταγωνισμός που δέχονται τα ελληνικά εργοστάσια από τις κινεζικές εισαγωγές είναι έντονος.
Πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι προς το παρόν εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της ΔΕΗ η υπογραφή Μνημονίου Στρατηγικής Συνεργασίας με την SILCIO. Η οριστική συμφωνία συνεργασίας θα υπογραφεί μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων προπαρασκευαστικών ενεργειών.
http://www.energypress.gr/portal/resource/contentObject/id/8cbc51fb-912a-407c-8ba4-763340417cd8 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...