Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016

ΔΕΗ: Έτσι φτάσαμε σε προσφορά 320 εκατ. ευρώ για το 24% του ΑΔΜΗΕ

Η ανάδειξη του προτιμητέου στρατηγικού επενδυτή για την πώληση του 24% της συμμετοχής της ΔΕΗ στο μετοχικό κεφάλαιο του ΑΔΜΗΕ, η έγκριση του τελικού σχεδίου της Σύμβασης Αγοραπωλησίας μετοχών (Share Sale Purchase Agreement) και η εξουσιοδότηση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ κ. Μανόλη Παναγιωτάκη να υπογράψει τη Σύμβαση, είναι τα βασικά θέματα της γενικής συνέλευσης των μετόχων της ΔΕΗ που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016.
Η ΔΕΗ δημοσίευσε χθες αναλυτικό κείμενο επεξήγησης των θεμάτων της γενικής συνέλευσης όπου παρουσιάζει λεπτομερώς τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν μέχρι την ανάδειξη της State Grid ως προτιμητέου επενδυτή για εξαγορά του 24% του ΑΔΜΗΕ έναντι 320 εκατ. ευρώ, ανακοινώνοντας ότι η αρχική προσφορά της κινέζικης εταιρίας ήταν 315 εκατ. ευρώ και ότι το τίμημα που προσέφερε η ιταλική Terna ήταν κατά 10% χαμηλότερο.
Το τίμημα των 320 εκατ ευρώ που προσέφερε τελικώς η κινέζικη εταιρία, προέκυψε μετά από την υποβολή Βέλτιστης Τελικής Προσφοράς, που ζητήθηκε από την State Grid όπως προέβλεπε ο διαγωνισμός.
Επίσης, η Επιχείρηση σημειώνει ότι με έμφαση ότι στις διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν με τους επιλέξιμους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μετείχαν εκπρόσωποι του ΥΠΕΝ, όπως προβλέπει το άρθρο 144 παράγραφος 4 του Ν.4389/2016 ο οποίος καθόρισε τη διαδικασία πώλησης του 24% του ΑΔΜΗΕ και πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του Διαχειριστή από τη ΔΕΗ.
Στην πρώτη φάση του διαγωνισμού αναδείχθηκαν με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΗ ως επιλέξιμοι συμμετέχοντες οι: 
•Γαλλική RTE International εκ μέρους της RTE Reseau de Transport d’Electriticite SA
•Κινεζική State Grid International Development Limited (SGID), Hong Kong 
•Ιταλική TERNA – Rete ElettricaNazionale SpA σε σύμπραξη με την F2i SGR SpA 

Ακολούθησε ο νομικός, τεχνικός και οικονομικός έλεγχος επί του ΑΔΜΗΕ από τις τρεις εταιρίες, ενώ παράλληλα οι ενδιαφερομένου υπέβαλαν τις προτάσεις τους επί του σχεδίου της Σύμβασης Αγοραπωλησίας.
Οι διαπραγματεύσεις επί του συγκεκριμένου θέματος, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΔΕΗ, ήταν και ο λόγος που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (10 Οκτωβρίου 2016) μετατέθηκε για τις 21 Οκτωβρίου 2016, ενώ η τελική Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ.

Ακολούθησε η υποβολή δυο δεσμευτικών προσφορών από την κινεζική State Grid και την ιταλική TERNA καθώς και η ανάδειξη της κινεζικής εταιρίας ως προτιμητέου επενδυτή και πάλι με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΗ.
Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από γνωμοδότηση της Barclays, με την ιδιότητα του ανεξάρτητου χρηματοοικονομικού συμβούλου της ΔΕΗ ότι το τίμημα που προσέφερε η State Grid είναι δίκαιο και εύλογο από χρηματοοικονομικής άποψης και ότι η διαγωνιστική διαδικασία έγινε με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο. 

Τέλος, αναφέρεται ότι τα επόμενα βήματα για την ολοκλήρωση του διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ για τα οποία θα απαιτηθούν αποφάσεις από την γενική συνέλευση είναι τα εξής:
•Έγκριση πώλησης του 25% στη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ
•Έγκριση της Εισφοράς 51% στην Εταιρία Συμμετοχών 
•Έγκριση της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ με σκοπό τη σε είδος διανομή στους μετόχους της ΔΕΗ και μεταβίβαση, συνεπεία της ως άνω διανομής, σους υφιστάμενους μετόχους της των μετοχών που κατέχει στην εταιρία Συμμετοχών.  
Πηγή: http://energypress.gr/news/dei-etsi-ftasame-se-prosfora-320-ekat-eyro-gia-24-toy-admie
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...