Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2014

ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ: Εξώδικη δήλωση-προειδοποίηση

ΑΘΗΝΑ 11/02/2014
                                                                                                                             Α.Π.: 2137      

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΕΗ» (ΠΑ.Σ.ΥΠ. ΔΕΗ), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Βερανζέρου 57-Αθήνα) και εκπροσωπείται νομίμως.

Προς:

1.      Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία» (ΔΕΗ Α.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Χαλκοκονδύλη 30) και εκπροσωπείται νομίμως.
2.      Τον κ. Ζερβό Αρθούρο με την ιδιότητα Πρόεδρου του ΔΣ, Διευθύνοντα σύμβουλου και νόμιμου εκπρόσωπου της ΔΕΗ Α.Ε. που κατοικοεδρεύει ομοίως ως άνω

Κοινοποιούμενη:

Στον  κ. Κοντό Δημήτριο με την ιδιότητα Προέδρου του Δ.Σ. και νόμιμου εκπροσώπου του ΕΟΠΥΥ, που εδρεύει στο Μαρούσι (οδός Λ. Κηφισίας 39).

Ο Πανελλαδικός Σύλλογος Υπαλλήλων ΔΕΗ, έχοντας στο μητρώο μελών του πλήθος υπαλλήλων της ΔΕΗ Α.Ε., που υπηρετούν με το καθεστώς απόσπασης στον ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τον ν.2773/1999, την ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας 20496/4067 (ΦΕΚ τ.Β΄ 1579 του 2008)  την από 30-07-2008 ΕΣΣΕ μεταξύ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και ΔΕΗ Α.Ε. καθώς και τον ν. 4075/2012, καταγγέλλει την άνιση μεταχείριση των αποσπασμένων συναδέλφων που υπηρετούν στον ΕΟΠΥΥ σε σχέση με τους υπολοίπους μισθωτούς της ΔΕΗ Α.Ε. λόγω:

1.      της μη απόδοσης σε αυτούς, μισθολογικών προαγωγών κατά παράβαση του άρθρου 22 του ΚΚΠ ΔΕΗ.
2.      της μη χορήγησης σε αυτούς των δανείων προσωπικού, κατά παρέκκλιση της απόφασης Δ.Σ. ΔΕΗ 237/25-11-2003.
3.      της μη συμμετοχής της ΔΕΗ στις δαπάνες φιλοξενίας των παιδιών αυτών των συναδέλφων σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς – Νηπιαγωγεία, κατά παρέκκλιση της Απόφασης Δ.Σ. ΔΕΗ Α.Ε. 150/10-09-2013.

Επειδή η οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση τακτοποίησης των παραπάνω, αντίκειται στη χρηστή διοίκηση της Επιχείρησης, ενώ παράλληλα δημιουργεί σοβαρά οικονομικά προβλήματα στους υπόψη συναδέλφους.

Επειδή η μη τακτοποίηση των παραπάνω, αντιβαίνει τις διατάξεις του ν. 4075/2012 άρθρο 46, του ΚΚΠ ΔΕΗ και της από 30/07/2008 ΕΣΣΕ.

Επειδή η μη τακτοποίηση των παραπάνω, συνιστά άνιση μεταχείριση του προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε.

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ


Να προβείτε άμεσα και χωρίς καθυστέρηση στη ρύθμιση των παραπάνω θεμάτων, ώστε να αποφευχθούν αγωνιστικές κινητοποιήσεις και δικαστικές διενέξεις.

Με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς όσους αυτή απευθύνεται για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αφού την αντιγράψει ολόκληρη στην έκθεση επίδοσής του.
  

Για το Δ.Σ.


              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                        ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...