Τρίτη 26 Ιουλίου 2016

ΔΕΔΔΗΕ: Πιστοποίηση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης για το Εργαστήριο Ελέγχου Μετρητών

Πιστοποίηση κατά ISO/EN 17025 έλαβε το Εργαστήριο Ελέγχου Μετρητών του ΔΕΔΔΗΕ από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ). 
Σημειώνεται ότι το Εργαστήριο Ελέγχου Μετρητών του Τομέα Εργαστηρίων και Ασυρμάτων του Κλάδου Μετρήσεων της Διεύθυνσης Δικτύου της Εταιρίας – στο οποίο πραγματοποιούνται εργασίες ελέγχου και διακρίβωσης μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας Χαμηλής και Μέσης Τάσης – αποτελεί το δεύτερο σε όλη την Ελλάδα, μετά το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, που λαμβάνει αυτή την πιστοποίηση. 
Στο πλήρως οργανωμένο και εξοπλισμένο εργαστήριο πραγματοποιούνται, μεταξύ άλλων, και οι έλεγχοι των μετρητών από παροχές ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν κριθεί ύποπτες για ρευματοκλοπή. 
Επίσης μπορούν να διακριβωθούν μετρητικά συστήματα καταγραφής ηλεκτρικής ενέργειας και να εκδοθεί πιστοποιητικό ελέγχου. Το ISO/ΕΝ 17025, πιστοποιεί ότι το εργαστήριο διαθέτει τις τεχνικές και διοικητικές ικανότητες να διεξάγει δοκιμές, μετρήσεις και διακριβώσεις, σύμφωνα με συγκεκριμένες πρότυπες ή ενδοεργαστηριακές μεθόδους, με συγκεκριμένο εξοπλισμό και εντός συγκεκριμένων και δηλωμένων ορίων ακρίβειας. 
Η διαπίστευση του εργαστηρίου αποτελεί την επίσημη αναγνώριση της τεχνικής επάρκειας και της αξιοπιστίας του, χαρακτηριστικά ιδιαίτερα σημαντικά για τη διεξαγωγή δοκιμών και ελέγχων που σχετίζονται με δημόσιες και ιδιωτικές κατασκευές. Διευκρινίζεται ότι σε πολλές κατασκευές, όπως για παράδειγμα σε μεγάλα εμπορικά κέντρα, οι μετρητές τοποθετούνται από τον κατασκευαστή, αφού εξακριβωθεί και διαπιστωθεί η σωστή λειτουργία τους. 
Το πρότυπο ISO/ΕΝ 17025 που καλύπτει το Quality Management και το Technical Management βοηθά το εργαστήριο να παράγει έγκυρα αποτελέσματα και επιπλέον προσδίδει αυξημένο κύρος λόγω της διαπίστευσης από το ΕΣΥΔ. 
Υπενθυμίζεται ότι ο Τομέας Εργαστηρίων και Ασυρμάτων, είναι ήδη πιστοποιημένος από το 2002 και λειτουργεί σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...