Πέμπτη 14 Ιουλίου 2016

Ο κ. Ν. Χατζηαργυρίου Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Τεχνολογίας και Καινοτομίας Έξυπνα Δίκτυα για την Ενεργειακή Μετάβαση (ΕΤΙP SNET)

Ο κ. Ν. Χατζηαργυρίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, είναι ο νέος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Τεχνολογίας και Καινοτομίας Έξυπνα Δίκτυα για την Ενεργειακή Μετάβαση (ETIP SNETEuropean Technology and Innovation Platform Smart Networks for Energy Transition). 
H Πλατφόρμα ΕΤΙP SNET αποτελεί την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Τεχνολογίας για Έξυπνα Δίκτυα (ΕΤP SG-European Technology Platform Smart Grids), η οποία δημιουργήθηκε μετά από πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τη συμμετοχή όλων των φορέων του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας (Διαχειριστών Μεταφοράς & Διανομής, Εταιριών Εξοπλισμού & Τηλεπικοινωνιών, Ερευνητικών Κέντρων και Πανεπιστημίων, Ενώσεων Καταναλωτών, Ρυθμιστικών Αρχών, Εκπροσώπων Κρατών Μελών κ.α.), με στόχο να προωθήσει το όραμα για τα εξελιγμένα Ηλεκτρικά Δίκτυα του μέλλοντος. Η πλατφόρμα αποτελεί μέρος της ευρύτερης Στρατηγικής της ΕΕ για την Ενέργεια και την Τεχνολογία (SET Plan-Strategic Energy Technology). 
Με αφορμή την ανάληψη των νέων καθηκόντων του, ο κ. Χατζηαργυρίου δήλωσε σχετικά: 
«Η πλατφόρμα ETIP SNET αποτελεί μια ευρωπαϊκή δραστηριότητα καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη των Ηλεκτρικών Δικτύων και τη μετάβασή τους σε μια νέα εποχή. 
Βασικός της στόχος είναι η υλοποίηση του οράματος για τα Έξυπνα Δίκτυα μέσα από τον εντοπισμό και την αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων των εμποδίων που προκύπτουν για την εξέλιξη των Δικτύων, ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν στη χρηματοδότηση αλλά και στο θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς και μέσα από την έρευνα και την ανάπτυξη, τον συντονισμό, την εφαρμογή και την προώθηση όλων των καινοτόμων επιτευγμάτων σε τοπικό, εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο. Είμαι πραγματικά περήφανος που συμμετέχω σε αυτή την πρωτοβουλία ως εκπρόσωπος των Ευρωπαϊκών Διαχειριστών Διανομής και που με την ανάληψη των νέων καθηκόντων μου θα μπορέσω να συνεισφέρω ακόμη πιο ουσιαστικά στη μετάβαση των Ευρωπαϊκών Ηλεκτρικών Δικτύων στη νέα εποχή». 

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2016                                              Από το Γραφείο Τύπου
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...