Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013

«Αποκαλυπτήρια» για το μεταβατικό μοντέλο της ηλεκτρικής αγοράς

Μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα θα παρουσιαστεί στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, η μελέτη που έχει εκπονήσει η επιτροπή της ΡΑΕ για την αναδιοργάνωση της ηλεκτρικής αγοράς. Η παρουσίαση συναρτάται και με την έλευση στην Αθήνα, την Τρίτη, της τρόικας.
Πρόκειται στην πραγματικότητα για ένα ολοκληρωμένο μεταβατικό μοντέλο που θα εφαρμοστεί στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι να μπεί σε εφαρμογή το target model της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2015 (ή ίσως το 2016 εάν, όπως πιθανολογείται, δοθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένας χρόνος προσαρμογής). Τα σενάρια που έχουν εκπονηθεί  δίνουν όχι μόνον τις άμεσες ενέργειες αλλά και το σύνολο των παρεμβάσεων που πρέπει να προωθηθούν ώστε σταδιακά, κατά την εφαρμογή αυτού του μεταβατικού μοντέλου, να αρθούν όλες οι υφιστάμενες στρεβλώσεις, ενώ καταγράφονται οι συνέπειες που προκύπτουν για τους καταναλωτές.
Για παράδειγμα, όσον αφορά το μηχανισμό ανάκτησης μεταβλητού κόστους, γνωστού ως «Cost Recovery», φέρεται να προωθείται όχι μόνο η μείωσή του από 10% στο 5% αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου, αλλά και η πλήρης κατάργησή του το 2014. 
Υπάρχουν επίσης προβλέψεις για τα Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ), την απόσυρση παλαιών μονάδων της ΔΕΗ και τα διμερή συμβόλαια.
Αντικρουόμενες απόψεις
Ως γνωστόν, η ΔΕΗ ζητά την κατάργηση του «Cost Recovery», αλλά τάσσεται υπέρ μικρών παρεμβάσεων στο μέτωπο της αναδιανομής των ΑΔΙ και της απόσυρσης παλαιών της μονάδων. Οι ιδιώτες ηλεκτροπαραγωγοί  επιμένουν να μην καταργηθεί αλλά να μειωθεί το «Cost Recovery», να γίνει αναδιανομή των ΑΔΙ και φυσικά να αποσυρθούν οι παλαιές μονάδες της ΔΕΗ. Τέλος, οι μεγάλοι βιομηχανικοί καταναλωτές ζητούν την πλήρη κατάργηση του «Cost Recovery» και την κατάργηση της δυνατότητας που έχουν σήμερα οι ηλεκτροπαραγωγοί να καταθέτουν προσφορές στο μεταβλητό τους κόστος μείον 30%. Ζητούν επίσης να καταργηθεί το σημερινό μοντέλο λειτουργίας της αγοράς χονδρικής, γνωστό ως «υποχρεωτικό pool» και να αντικατασταθεί από τα λεγόμενα «διμερή συμβόλαια» όπως συμβαίνει ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
ΑΔΙ - αποσύρσεις μονάδων
Το πακέτο των αλλαγών που θα εφαρμοστεί άμεσα εκτός από την μείωση του «Cost Recovery», περιλαμβάνει αλλαγές και στα ΑΔΙ στα οποία, θα υπάρξει αναδιανομή, χωρίς όμως αύξηση του τελικού ποσού που πληρώνουν οι προμηθευτές και άρα οι καταναλωτές. Η κατεύθυνση που αναμένεται να ακολουθηθεί είναι να ενισχυθούν περισσότερο οι ευέλικτες μονάδες αερίου και να μειωθούν ή και να καταργηθούν οι αποζημιώσεις για τις ρυπογόνες (σήμερα υπάρχουν 10.000 ΑΔΙ με τιμή 45.000 ευρώ για κάθε MW). Τέλος, με βάση το σχεδιασμό προωθείται η απόσυρση των παλαιών μονάδων της ΔΕΗ και ειδικότερα οι μονάδες Λαύριο 1,2 Αλιβέρι 3,4 και Αγ. Γεώργιος (Κερατσίνι).
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...