Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2013

Από το 2014 οι "έξυπνοι" μετρητές της ΔΕΗ


Το αργότερο μέχρι την 1η Ιουλίου 2014 θα ξεκινήσει η αντικατάσταση των αναλογικών μετρητών ηλεκτρικού στους καταναλωτές χαμηλής τάση με ψηφιακούς, όπως προβλέπει σχετική απόφαση του αρμόδιου υφυπουργού Ασημάκη Παπαγεωργίου.
Σύμφωνα με το euro2day, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017 θα έχει αντικατασταθεί το 40% του συνόλου των υφιστάμενων μετρητών και μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του 2020 του 80%.
Το πρόγραμμα, θα εκτελέσει ο Διαχειριστής του Δικτύου –ΔΕΔΔΗΕ (θυγατρική της ΔΕΗ) και αφορά αντικατάσταση περίπου 5,6 εκατομμύρια μετρητών.
Η εκκίνηση θα γίνει με την υλοποίηση πιλοτικού έργου για περίπου 100.000 μετρητές, το οποίο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2015.
Τα συμπεράσματα που θα αντληθούν από το πιλοτικό έργο, θα ληφθούν υπ΄όψιν για τις λεπτομέρειες του συνολικού προγράμματος.
Όσο για το κόστος της αντικατάστασης, όπως αναφέρει το δημοσίευμα του euro2day, στο μεν πιλοτικό έργο έχει προβλεφθεί η ένταξή του στο ΕΣΠΑ. Για το συνολικό πρόγραμμα,η ένταξή του στο επόμενο ΕΣΠΑ είναι υπό εξέτασιν, ενώ θα πρέπει να αξιολογηθούν και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από το πιλοτικό πρόγραμμα.
Η αντικατάσταση των σημερινών μετρητών με "έξυπνους", αποτελεί προϋπόθεση για τη λειτουργία της απελευθερωμένης αγοράς και για την εξοικονόμηση ενέργειας.
Ήδη στις προδιαγραφές που έχουν τεθεί για το πιλοτικό έργο, προβλέπεται ότι ο καταναλωτής θα μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα του μετρητή του, ακόμη και εξ αποστάσεως,θα προσφέρονται πλήθος πληροφορίες στο διαχειριστή του δικτύου για προβλήματα ή βλάβες, ώστε να αντιμετωπίζονται σύντομα, ενώ θα δίνουν τη δυνατότητα εξ αποστάσεως εκκίνησης ή διακοπής της σύνδεσης ή και περιορισμού της ισχύος, ανάλογα με τη σύμβαση που έχει ο καταναλωτής με τον προμηθευτή του.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...