Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012

ΔΕΗ: Επανεξελέγη διευθύνων σύμβουλος ο Αρθ. Ζερβός


Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει ότι σήμερα, Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2012, πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση του Μετόχου της Πλειοψηφίας της Εταιρείας.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής, το Ελληνικό Δημόσιο, Μέτοχος της Πλειοψηφίας, ως κύριος του 51,12% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας,  νομίμως εκπροσωπούμενο κατά τη Γενική Συνέλευση από το Υπουργείο Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ) και το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), (επαν)-εξέλεξε νομίμως, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.2 περ. α) του Καταστατικού της Εταιρίας, ως  Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, τον κ. Αρθούρο Ζερβό.
Η θητεία του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι τριετής και λήγει στις 20/12/2015.
Η συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου και η εκλογή Προέδρου θα γίνει κατά την επόμενη συνεδρίαση του, ήτοι, αύριο, Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...