Τετάρτη 9 Μαΐου 2018

Μη απόδοση εισπραχθέντων λογαριασμών ΔΕΗ από τα ΕΛΤΑ.

Μη απόδοση εισπραχθέντων λογαριασμών ΔΕΗ από τα ΕΛΤΑ.

Σοβαρές διαστάσεις και προεκτάσεις έχει αποκτήσει η υπόθεση της μη απόδοσης στη ΔΕΗ, χρημάτων που έχουν πληρωθεί από τους καταναλωτές εξοφλώντας λογαριασμούς ρεύματος, από τα ΕΛΤΑ.
Στο θέμα παρενέβη και η ανεξάρτητη αρχή Συνήγορος του Καταναλωτή που απέστειλε επιστολή προς τη ΔΕΗ αλλά και στα ΕΛΤΑ. 
Όπως σημειώνει ο Συνήγορος του Καταναλωτή στην επιστολή του τόσο προς τη ΔΕΗ όσο και προς τα ΕΛΤΑ, σε κάποιες περιπτώσεις πρόκειται για ευάλωτους καταναλωτές (ηλικιωμένους, χρονίως πάσχοντες κλπ.), οι οποίοι ταλαιπωρούνται, αναζητώντας το λόγο για τον οποίο στερούνται της «έκπτωσης συνέπειας» του 15% και καλούνται να ξαναπληρώσουν ποσά που έχουν ήδη καταβάλει.
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της η ανεξάρτητη αρχή ζητάει από τα ΕΛΤΑ:
- Ενημέρωση του Συνήγορου του Καταναλωτή, σχετικά με τους λόγους της μη απόδοσης ή της μη έγκαιρης απόδοσης των ποσών που έχουν καταβληθεί από τους καταναλωτές προς τα ΕΛΤΑ,
- τις άμεσες ενέργειες των ΕΛΤΑ σχετικά με την αποκατάσταση της τακτικής και εμπρόθεσμης απόδοσης των καταβολών των καταναλωτών που εισπράττει για λογαριασμό της ΔΕΗ.
- Να γίνει ειδική ενημέρωση της ΔΕΗ από τα ΕΛΤΑ, σε περίπτωση καθυστέρησης απόδοσης χρηματικών ποσών, τα οποία έχουν καταβληθεί εμπροθέσμως από τους καταναλωτές, κατά προτίμηση με ηλεκτρονικά μέσα και χωρίς να χρειάζεται η μαζική προσέλευση των καταναλωτών στα κατά τόπους καταστήματα, ώστε να μην προχωρήσει η εταιρεία στη λήψη μέτρων σε βάρος τους.
Επιπλέον ζητάει από τη ΔΕΗ:
- Να προβεί σε αναστολή των μέτρων αξίωσης των σχετικών οφειλών, κατόπιν ειδικής ενημέρωσης από τα ΕΛΤΑ ή από τους καταναλωτές για τις περιπτώσεις καθυστέρησης εκ μέρους της στην απόδοση των ποσών που εισέπραξε για λογαριασμό της ΔΕΗ.
- Να μεριμνήσει για την απρόσκοπτη χορήγηση των «εκπτώσεων συνέπειας» επί εμπρόθεσμης εξόφλησης (15%), εφόσον διαπιστώνεται ότι οι τυχόν καθυστερήσεις έγιναν χωρίς υπαιτιότητα των καταναλωτών, προβαίνοντας σε σχετικές ανακοινώσεις προς τους καταναλωτές, ιδίως ως προς τους προτεινόμενους τρόπους εξόφλησης των λογαριασμών.
Ο Συνήγορος του Καταναλωτή δηλώνει ότι επιφυλάσσεται για περαιτέρω ενέργειες στο πλαίσιο της διερεύνησης του θέματος.

Αναλυτικά η επιστολή του Συνήγορου του Καταναλωτή:  http://synigoroskatanaloti.gr/docs/announce/2018-05-04.Epistoli-ELTA.pdf

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...