Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017

Δικαστική Απόφαση βάζει στη θέση της τη ΡΑΕ

Χαστούκι στη ΡΑΕ, αποτελεί η Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, σχετικά με την απόφαση της ΡΑΕ περί της Έγκρισης του ετήσιου κόστους και των χρεώσεων χρήσης 2014 για το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Με τη Δικαστική Απόφαση ακυρώνεται η παραπάνω απόφαση της ΡΑΕ, κατά το μέρος που αυτή δε συμπεριέλαβε στο κόστος λειτουργίας του ΕΔΔΗΕ, τη δαπάνη της παροχής από τη ΔΕΗ ηλεκτρικής ενέργειας στους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ βάσει μειωμένου τιμολογίου.
Την προσφυγή είχε κάνει ο ΔΕΔΔΗΕ το 2014, το αποτέλεσμα της οποίας δικαιώνει ουσιαστικά τους εργαζόμενους, αλλά και την τότε Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...