Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015

Με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες κ. Μιχαήλ Βερροιόπουλο συναντήθηκε το Προεδρείο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ

Με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες κ. Μιχάλη Βερροιόπουλο και τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Φώτη Βρότση, συναντήθηκε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ.
Ο κ. Βερροιόπουλος προέβη κατ΄αρχάς σε μία συνοπτική παρουσίαση τουπροφίλ της εταιρείας, αναφερόμενος ταυτόχρονα στα στρατηγικά πλεονεκτήματα που έχει η ΔΕΗ Ανανεώσιμες, αφού είναι 100% θυγατρική ενός μεγάλου Ενεργειακού Ομίλου, με  το ανθρώπινο δυναμικό να αποτελεί το όπλο της Εταιρείας,  καθώς είναι γνωστή και δεδομένη η υψηλού επιπέδου κατάρτιση και εξειδίκευσή του .
Ωστόσο, είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία του προσωπικού διέπεται από κάκιστες εργασιακές σχέσεις, αφού κατά καιρούς οι συμβάσεις τους ήταν ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις έργου  ή ακόμα και ¨ενοικιαζόμενοι¨ εργαζόμενοι, ενώ με δεδομένο ότι στο τέλος του 2015 λήγουν οι συμβάσεις εργασίας των 27 εργαζομένων, συνεπάγεται ένα διττό αρνητικό αποτέλεσμα, καθώς από τη μία μεριά  οι εργαζόμενοι  θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τις αρνητικές συνέπειες της ανεργίας και από την άλλη η Εταιρεία θα προσπαθεί να ανταπεξέλθει στον ανταγωνισμό χωρίς εργαζόμενους.
Είναι γνωστό ότι η ΔΕΗ Ανανεώσιμες είναι η πρώτη Εταιρεία που δραστηριοποιήθηκε στη χώρα μας  στον τομέα των ΑΠΕ από το 1982 και ημοναδική στην Ελλάδα που εφαρμόζει και τις 5 μορφές των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Αιολική, Υδροηλεκτρική, Ηλιακή, Γεωθερμική, Βιομάζα και Υβριδικά Συστήματα), συμβάλλοντας έτσι στην εκμετάλλευση των Ανανεώσιμων Πόρων. Ως τόσο   κατέχει  λιγότερο από το 4% της εγκατεστημένης ισχύος  με μόλις  147 MW σε σύνολο 4.160 MW που διαθέτει η χώρα.
Tο γεγονός αυτό προφανώς και οφείλεται σε λαθεμένες πολιτικές των παρελθόντων Διοικήσεων, αλλά πρωτίστως στην εχθρική στάση της πολιτείας μέσω της υποτιθέμενης Ανεξάρτητης Αρχής (ΡΑΕ) η οποία ήταν και είναιτροχοπέδη στην προοπτική ανάπτυξης των ΑΠΕ από τη ΔΕΗ.
Από την άλλη είναι απορίας άξιο το γεγονός ότι οι διαγωνιστικές διαδικασίες που προκηρύσσει η Εταιρεία για την πραγματοποίηση επενδύσεων/συντηρήσεων που ανέρχονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ  να  υπάρχειαπροθυμία κατάθεσης προσφορών στην πρόσκληση  ενδιαφέροντος με αποτέλεσμα να μην υλοποιείται, ούτε το επενδυτικό πρόγραμμα, ούτε και οι συντηρήσεις στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις.
Κοινή πεποίθηση της Διοίκησης της ΔΕΗ Ανανεώσιμες και της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ είναι η αναθεώρηση του BusinessPlan  που κρίνεται άκρως απαραίτητη  καθότι το προηγούμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, παρότι δεν υλοποιήθηκε, αποτελεί πλέον παρελθόν.
Εν κατακλείδι, σήμερα η Εταιρεία πρέπει να επενδύσει  σε όλες τις καινοτόμες ανανεώσιμες τεχνολογίες για παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας, να δημιουργήσει σύγχρονα έργα και να αναβαθμίσει τη λειτουργικότητα και αποδοτικότητα των υφιστάμενων υποδομών.
Για τη ΓΕΝΟΠ, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ΔΕΗ Α.Ε και συνεπώς η εύρυθμη λειτουργία της καθίσταται εξόχως σημαντική για την ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής του Ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό η Ομοσπονδία θα είναι πάντα έτοιμη να συνδράμει με κάθε τρόπο, σε κάθε προσπάθεια που θα είναι προς την παραπάνω κατεύθυνση.
Αθήνα 10/9/2015
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...