Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2014

Ορισμός Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Ορισμός Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014 – μετά την εκλογή από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Μετόχου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., του κ. Κωνσταντίνου Ζωντανού, ως νέου μέλους Δ.Σ. – το Διοικητικό Συμβούλιο της – κατά 100% θυγατρικής της ΔΕΗ Α.Ε. – Εταιρίας «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)» συγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:

- Ζωντανός Κωνσταντίνος του Θεοδώρου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος,
- Ζακολίκος Χρήστος του Παυσανία, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
 - Μασούρας Κωνσταντίνος του Θεοφάνη, εκπρόσωπος των εργαζομένων,
- Μιχαλόπουλος Σαράντης του Βασιλείου, Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός,
- Παπαδόγγονα Σταματίνα του Γρηγορίου, Δημόσιος Υπάλληλος,
- Φράγκος Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου, Μηχανολόγος Μηχανικός,
- Χάλαρης Γεώργιος του Αντωνίου, Ηλεκτρολόγος,
ως μέλη.
Μετά τον ορισμό του, ο νέος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. κ. Ζωντανός Κωνσταντίνος δήλωσε τα ακόλουθα:
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον απερχόμενο Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Κόλλια για τη σημαντική συνεισφορά του στην εδραίωση του ρόλου του ΔΕΔΔΗΕ ως ενός σημαντικού θεσμικού παράγοντα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας μας. Ευχαριστώ επίσης τον Μέτοχο, τη ΔΕΗ Α.Ε., για την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπό μου και δεσμεύομαι ότι θα
καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξέλιξη του ΔΕΔΔΗΕ σε μία σύγχρονη Εταιρία, η οποία θα παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, ενώ ταυτόχρονα θα αποτελεί σταθερό πυλώνα ανάπτυξης για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας».Σημειώνεται ότι η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. λήγει στις 29.3.2015.
Βιογραφικό Σημείωμα
Ο κ. Ζωντανός Κωνσταντίνος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1955 και είναι έγγαμος με δύο παιδιά. Είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος με ειδίκευση στους φορείς και συστήματα ψηφιακής μετάδοσης στο Polytechnic Of Central London.
Από το 1980 έως το 1986 ήταν επιβλέπων Μηχανικός σε έργα Αστικών και Υπεραστικών Δικτύων και από το 1986 έως το 1996 ήταν Μηχανικός μελετών επεκτάσεων Αστικών και Υπεραστικών Δικτύων. Από το 1996 έως το 1998 ήταν στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Επενδύσεων και επιβλέπων Μηχανικός (SITE MANAGER) στα έργα Λιθουανίας και Γεωργίας.
Από το 1998 έως το 2003 ήταν στέλεχος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Ομίλου Ο.Τ.Ε. με ειδικότητα στον σχεδιασμό Δικτύων Κορμού και πολυπλεξίας.
Τα 2003 συμμετείχε στην ομάδα σχεδιασμού τηλεοπτικών μεταδόσεων των Ολυμπιακών Αγώνων με ειδικότητα τον σχεδιασμό Ολυμπιακών Δακτυλίων.
Από το 2006 έως το 2011 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της Θυγατρικής εταιρείας κατασκευών Ο.Τ.Ε. HELLASCOM με ειδίκευση στα έργα υποδομών
Ο.Τ.Ε., δικτυακών έργων Ο.Τ.Ε., δομημένης καλωδίωσης, μικροκυματικών ζεύξεων, ζεύξεων wifi και wimax, μητροπολιτικών δικτύων και Έξυπνων Οικισμών.
Από το Μάρτιο του 2013 έως το Σεπτέμβριο 2014 ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε.
Ο κ. Ζωντανός για 10 συνεχή χρόνια είχε αναλάβει την εξειδικευμένη Επιμόρφωση στελεχών (Σεμινάριο επιμόρφωσης τηλεπικοινωνιακών στελεχών, Σεμινάριο επιμόρφωσης στελεχών στους φορείς και συστήματα πολυπλεξίας, Επιμόρφωση στελεχών στις Σχολές Προσωπικού ΟΤΕ σε ειδικότητες Αστικών και Υπεραστικών Δικτύων, Επιμορφωτικά Σεμινάρια Μελετών Αστικών και
Υπεραστικών Δικτύων) και ήταν μέλος αξιολόγησης σε επιτροπές πιστοποίησης πτυχίων ιδιωτικών ΙΕΚ και μέλος του Γερμανικού VDI (TEE ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ).

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2014                                                       Από το Γραφείο Τύπου ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...