Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2012

ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του 17% στο ΤΑΙΠΕΔ

Η ΔΕΗ ανακοινώνει, την ολοκλήρωση στις 13/9/2012 της μεταβίβασης άνευ ανταλλάγματος από το Ελληνικό Δημόσιο των δικαιωμάτων ψήφου των 39.440.000 μετοχών της (ποσοστό 17%) στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).

Σημειώνεται ότι, μετά την ως άνω μεταβολή, το ποσοστό του Ελληνικού Δημοσίου στα δικαιώματα ψήφου μετοχών ΔΕΗ διαμορφώνεται σε 34,123% και το ποσοστό του ΤΑΙΠΕΔ σε 17%. Το Ελληνικό Δημόσιο ελέγχοντας 100% το ΤΑΙΠΕΔ ελέγχει έμμεσα τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου. 

Πηγή: http://www.euro2day.gr/news/enterprises/122/articles/725674/Article.aspx
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...