Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2014

Βραβείο Facilities Management Awards 2014 στη ΔΕΗ/ΔΥΣ

Η ΔΕΗ/ΔΥΣ κατά την Τελετή Απονομής των Facilities Management Awards 2014, που διοργανώνει το Plant Management απέσπασε το βραβείο Silver στην ενότητα Εγκαταστάσεις.
Συμμετείχαν οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου όπως Nestle, ΑΚΤΩΡ, Adidas, Ericsson, McArthurGlen, Lidl, ISS κ.λ.π, υποβάλλοντας περισσότερες από 75 υποψηφιότητες.
Τα βραβεία αυτά αναδεικνύουν και επιβραβεύουν τις βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση εγκαταστάσεων και υποδομών από επιχειρήσεις, οργανισμούς, φορείς και παρόχους υπηρεσιών. Βασικά κριτήρια αξιολόγησης αποτέλεσαν η καινοτομία, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του τρόπου λειτουργίας, η απόδοση και η σημασία της για τον κλάδο της διαχείρισης Υπηρεσιών και Εγκαταστάσεων.  Το βραβείο παρέλαβε από τον πρόεδρο της κριτικής επιτροπής, Δρ. Παναγιώτη Χατζηπάνου, Πολιτικό Μηχανικό, Πρόεδρο Δ.Σ. του American Society of Civil Engineers-Hellenic Section, Πρόεδρο Δ.Σ. Project Management Institute-Greece, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Στέγασης κ. Τσερέκλας Μιχαήλ.

Οι Υπηρεσίες Υποστήριξης της ΔΕΗ αρχικά λειτούργησαν αποκεντρωμένα, σταδιακά όμως ο μεγάλος όγκος εργασιών απαίτησε τη δημιουργία μιας κεντρικής υποστηρικτικής μονάδας διαχείρισης και εποπτείας της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Στέγασης (ΔΥΣ). Αποστολή της  είναι η αξιοποίηση, ανάπτυξη και διαχείριση της ακίνητης περιουσίας και προς τούτο στελεχώνεται με εξειδικευμένο προσωπικό, που διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία, σύγχρονα σχεδιαστικά και μελετητικά προγράμματα και αρχείο. Συγχρόνως παρακολουθεί τις εξελίξεις στις θεσμικές απαιτήσεις, (νομοθεσία, κτηματολόγιο, μητρώο ακινήτων κλπ). Παράλληλα, για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των κτηρίων έχουν δημιουργηθεί δομές, όπου μέρος των εργασιών υλοποιείται από το προσωπικό της και μέρος ανατίθεται σε κατάλληλους εξωτερικούς συνεργάτες. Αυτές αφορούν εργασίες συντήρησης, φύλαξης, καθαρισμού κτηριακών εγκαταστάσεων, λειτουργία κυλικείων, παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας κλπ., οι οποίες εξασφαλίζονται με την εποπτεία και επίβλεψη καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού. Οι δράσεις σε διαφορετικούς και ποικίλους άξονες, δίδουν στη ΔΥΣ το δικαίωμα να συγκαταλέγεται στις σημαντικές παρουσίες συνολικής διαχείρισης στον κλάδο του facility management στην Ελλάδα.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...