Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2014

Επεκτείνεται στην εκμετάλλευση πλοίων η ΔΕΗ - Αναλυτικά τα θέματα της ΓΣ

Η επέκταση των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ στην εκμετάλλευση ή διαχείριση πλοίων, αλλά και η παροχή ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών, είναι θέματα για τα οποία θα αποφασίσει η τακτική γενική συνέλευση της ΔΕΗ, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 20 Ιουνίου.
Στην επικείμενη συνέλευση, έχουν τεθεί για έγκριση από τους μετόχους μια σειρά από αλλαγές του καταστατικού της εταιρείας, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες προκειμένου να καλυφθούν νομικά νέες δραστηριότητες στις οποίες έχει επεκταθεί η ΔΕΗ, όπως η διαχείριση απορριμμάτων, αλλά και τα νομικά θέματα που προκύπτουν από την παραχώρηση στο ΤΑΙΠΕΔ, του 17% των μετοχών της επιχείρησης που κατέχει το Δημόσιο.
Έτσι στο άρθρο 3 του καταστατικού προτίθεται στο σκοπό της εταιρείας πέραν της παραγωγής και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, η πώληση επιπλέον ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών. Στη δραστηριότητα αυτή η ΔΕΗ θεωρητικά θα επεκταθεί μέσω του δικτύου καταστημάτων franchise τα οποία θα λειτουργεί μικτή εταιρεία με τη συμμετοχή της Damco του ομίλου Κοπελούζου.
Σε ό,τι αφορά στην επέκταση στη ναυτιλία, η τροποποίηση του καταστατικού προβλέπει την «εκμετάλλευση ή διαχείριση ιδιόκτητων πλοίων, ή πλοίων ανηκόντων σε τρίτους, υπό ελληνική ή ξένη σημαία με αποκλειστικό σκοπό τη μεταφορά υγρών καυσίμων». Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε χρόνο η ΔΕΗ διακινεί περίπου 2 εκατομμύρια τόνους μαζούτ και ντίζελ στα νησιά για τη λειτουργία των τοπικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής.
Τέλος με τροποποίηση του άρθρου 9 του καταστατικού, καταργείται η ειδική γενική συνέλευση που εκλέγει τα δύο μέλη του δ.σ. που εκπροσωπούν τους μετόχους μειοψηφίας. Όπως σημειώνεται σχετικά, με τη μεταβίβαση του 17% των μετοχών από το Δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ, πλέον το Ελληνικό Δημόσιο με ποσοστό 34% δεν συνιστά «μέτοχο πλειοψηφίας» όπως προβλέπει ο νόμος 333/2000. Έτσι θα προταθεί η ενοποίηση των δύο γενικών συνελεύσεων σε μία.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...