Τρίτη, 23 Απριλίου 2013

Παπαγεωργίου: Επαναπροσδιορίζονται οι πραγματικές ανάγκες σε ΑΠΕ


Στόχος του ΥΠΕΚΑ είναι η διάσωση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και η υγιής προώθησή τους, τόνισε ο υφυπουργός ΠΕΚΑ, Μάκης Παπαγεωργίου, σε γραπτό χαιρετισμό που απηύθυνε σε ημερίδα που διοργάνωσε ο σύνδεσμος οικιακών φωτοβολταϊκών ΗΛΙΟΣ.
Όπως τόνισε ο κ. Παπαγεωργίου, αυτό θα πρέπει να γίνει μέσω ενός ρεαλιστικού μηχανισμού ο οποίος αφενός θα διασφαλίζει την αξιοπιστία του συστήματος και αφετέρου δε θα επιβαρύνει υπέρογκα τον καταναλωτή.
Σημείωσε παράλληλα ότι η Ελλάδα, όπως και οι υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, οδεύει σε έναν επαναπροσδιορισμό για τις πραγματικές ανάγκες αλλά και τις δυνατότητες διείσδυσης των ΑΠΕ, εν όψει της κατάρτισης των στόχων για το 2030.
Αναλυτικά, στο χαιρετισμό του ο υφυπουργός ΠΕΚΑ αναφέρει:
«Όλοι οι συμμετέχοντες στη σημερινή ημερίδα γνωρίζουμε τις μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης που έχουν οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στη χώρα μας.
Όμως θεωρώ επίσης πως όλοι συμφωνούμε ότι o τρόπος με τον οποίο αξιοποιήθηκαν μέχρι πρότινος τα μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα και οι μεγάλες δυνατότητες της χώρας μας στον τομέα αυτό, δεν ήταν ούτε ορθολογικός, και δυστυχώς – όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΛΑΓΗΕ – ούτε και βιώσιμος.
Η σημερινή ημερίδα αποτελεί μία χρήσιμη ευκαιρία να ακουστούν συγκεκριμένες ιδέες και προτάσεις για την υπέρβαση αυτού του αδιεξόδου, οι οποίες θα ληφθούν υπ’ όψιν από το ΥΠΕΚΑ κατά την αναγκαία προσπάθεια του εξορθολογισμού στην οποία και προχωρούμε. Την προσπάθεια εξάλειψης των ελλειμμάτων και των στρεβλώσεων στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αλλά και γενικότερα στην αγορά ηλεκτρισμού, που απείλησαν όχι μόνο τις προοπτικές υγιούς ανάπτυξης αλλά και τη βιωσιμότητα του κλάδου, επιβάρυναν τους τελικούς καταναλωτές ενέργειας, αλλά και ταλαιπώρησαν τους ίδιους τους παραγωγούς μέσα από μεγάλες καθυστερήσεις στο σύστημα πληρωμών.
Στόχος του ΥΠΕΚΑ παραμένει η διάσωση, και εν τέλει η υγιής προώθηση και στήριξη των ΑΠΕ, μέσα από έναν ρεαλιστικό και βιώσιμο μηχανισμό ο οποίος θα διασφαλίζει την αξιοπιστία του συστήματος και τη συνέχιση των επενδύσεων, προστατεύοντας όμως ταυτόχρονα τον τελικό καταναλωτή από υπέρογκες επιβαρύνσεις ιδίως στη σημερινή συγκυρία.  
Είναι σαφές πως και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εν όψει της κατάρτισης των στόχων για το 2030, οδεύουμε σε έναν απολογισμό – και εν τέλει επαναπροσδιορισμό – για τις πραγματικές ανάγκες και δυνατότητες διείσδυσης των ΑΠΕ.
Τώρα, με βάση και την οικονομική κρίση που βιώνουν πολλά κράτη-μέλη τίθεται στο επίκεντρο το ζήτημα της ενεργειακής πενίας ως αλληλοεξαρτώμενο με τη στρατηγική μείωσης των εκπομπών ρύπων.
Σ’ αυτή τη δύσκολη συγκυρία κυρίως για τη χώρα μας, είναι κρίσιμο να περιορίσουμε την περαιτέρω επιβάρυνση των καταναλωτών και να συγκρατήσουμε κατά το δυνατό το ΕΤΜΕΑΡ από υπέρογκη διόγκωση, και ταυτόχρονα να παραμείνουμε συνεπείς προς τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.
Το έργο μας δεν είναι εύκολο: Συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα του ελλείμματος που σύμφωνα με τις προβλέψεις, και χωρίς τα επιπλέον μέτρα που έχουμε ανακοινώσει και πρόκειται να θεσμοθετηθούν, θα έφτανε στο τέλος του 2014 τα 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν δεν είχαμε λάβει ήδη την πρώτη δέσμη μέτρων που προηγήθηκε τον Αύγουστο, το έλλειμμα θα ξεπερνούσε τα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως φαίνεται και από τα στοιχεία που δημοσιεύονται πια από τον ΛΑΓΗΕ προκειμένου να έχουμε όλοι τις απαραίτητες αυτές πληροφορίες.
Με τα μέτρα αυτά αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα βιωσιμότητας. Αποτρέπουμε δυσμενείς και αμετάκλητες εξελίξεις για το σύνολο της ενεργειακής αγοράς. Και ταυτόχρονα, ενθαρρύνουμε την ισόρροπη ανάπτυξη των διαφόρων τεχνολογιών ΑΠΕ, ανάλογη με τον βαθμό ωρίμανσης τους και το ύψος της επιβάρυνσης που επιφέρουν στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ, στοχεύοντας στην επίτευξη των εθνικών ενεργειακών στόχων με τη συμβολή όλων των επιμέρους τεχνολογιών.
Χάρις στην προσπάθεια εξορθολογισμού που καταβάλλουμε, καταφέρνουμε παράλληλα να ικανοποιήσουμε δίκαια αιτήματα του κλάδου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, και να εισάγουμε καινοτόμες ρυθμίσεις:
Έτσι, μεταξύ άλλων, θεσμοθετούμε την  ιδιοκατανάλωση ηλιακής και αιολικής ενέργειας, ώστε να αξιοποιήσουμε το μεγάλο δυναμικό για εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της αυτοπαραγωγής, χωρίς επιβάρυνση για το σύστημα και χωρίς την παραμικρή επιβάρυνση για τον τελικό καταναλωτή.
Στο νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ που θα κατατεθεί στη Βουλή και στην κατεύθυνση προώθησης των ώριμων επενδύσεων, λαμβάνονται επίσης υπόψη οι προτάσεις φορέων της αγοράς ΑΠΕ αναφορικά με την εγγυοδοσία και τα υπόλοιπα μέτρα που αφορούν την αποσυμφόρηση των κορεσμένων δικτύων. Επιπλέον, αποκαθίσταται μία χρόνια στρέβλωση που έχουν επισημάνει και φορείς του κλάδου, καθώς προβλέπεται η αγορά της ενέργειας από ΑΠΕ από τον προμηθευτή να γίνεται όχι με την ΟΤΣ, αλλά στην τιμή του μεταβλητού κόστους.
Στην κρίσιμη κατάσταση που αντιμετωπίζουμε, αυτό που χρειάζεται είναι ενότητα και ρεαλισμός για το «σήμερα», σχέδιο και όραμα για το «αύριο».
Με την συμμετοχή όλων μας στη διαμόρφωση της «επόμενης ημέρας» για τις ΑΠΕ με ρεαλιστικές και υλοποιήσιμες προτάσεις, όχι μόνο ξεπερνούμε χρόνια ελλείμματα που απείλησαν τη βιωσιμότητα των επενδύσεων και του συστήματος με μη αναστρέψιμες εξελίξεις, αλλά και αποφεύγουμε τις «παράπλευρες απώλειες». Δίνουμε λύση στο πρόβλημα με ανταποδοτική, συμμετρική και δίκαιη συνεισφορά, και δημιουργούμε ένα βιώσιμο πλέον και ορθολογικό μηχανισμό για τις ΑΠΕ, προκειμένου να βαίνει συνεχώς αυξανόμενη η συμμετοχή τους στο ενεργειακό μίγμα.
Ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας θα αξιοποιηθούν κατά το μέγιστο δυνατό, προς όφελος όλων των παραγωγών και των επενδυτών, αλλά κυρίως του τελικού καταναλωτή ενέργειας.»
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...