Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2013

Το ΥΠΕΚΑ αποδέχτηκε το "μοντέλο ΡΑΕ" για τις αλλαγές στην αγορά Ηλεκτρισμού


Με βάση την πρόταση της ΡΑΕ θα συνεχιστεί η διαδικασία για τη μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρισμού. Αυτό ανακοίνωσε με επιστολή του προς την Αρχή ο υφυπουργός Ενέργειας κ. Παπαγεωργίου, καλώντας την ταυτόχρονα να συστήσει τις επιτροπές που προέβλεπε στην πρότασή της.
Το  ΥΠΕΚΑ θέτει ως στόχο να έχει διαμορφωθεί - μετά και από αναλυτική δημόσια Διαβούλευση - στο  τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2013, το νέο, συγκροτημένο και ολοκληρωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο για την εγχώρια αγορά ηλεκτρισμού, ώστε να δρομολογηθεί άμεσα πλέον και η εφαρμογή του.
Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Μάκης Παπαγεωργίου, απέστειλε σήμερα επιστολή στον Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Δρ. Νικόλαο Βασιλάκο, με την οποία τον ενημερώνει για τις προθέσεις και τις ενέργειες του Υπουργείου, μετά από τη μελέτη των τελικών προτάσεων της ΡΑΕ για την αναδιοργάνωση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, κατόπιν και της ολοκλήρωσης της διαβούλευσης.
Συγκεκριμένα, το ΥΠΕΚΑ αποδέχεται ως βάση για τον παραπέρα σχεδιασμό τις συγκεκριμένες προτάσεις της σχετικής έκθεσης της ΡΑΕ, τόσο σε ότι αφορά τη χονδρεμπορική αγορά, όσο και τη λιανική αγορά.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της αναγκαίας επεξεργασίας και περαιτέρω εξειδίκευσης των προτάσεων αυτών, καλεί τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να προχωρήσει στην άμεση συγκρότηση και ενεργοποίηση των τριών ομάδων εργασίας που προτείνει η ΡΑΕ, όσον αφορά την αναλυτική επεξεργασία των κρίσιμων για την εξέλιξη της εγχώριας αγοράς θεμάτων, ήτοι:

1. Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο της χονδρεμπορικής αγοράς (θέματα αγοράς εφεδρειών, μηχανισμών ισχύος και ανάκτησης μεταβλητού κόστους, κανόνας 30%, κ.λ.π.).
2. Δημοπρασίες λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών προθεσμιακών προϊόντων.
3. Εναρμόνιση με το Target Model, τροποποιήσεις κανόνων χονδρεμπορικής αγοράς.

Όπως δήλωσε ο Υφυπουργός, κ. Μάκης Παπαγεωργίου: «Η ολοκλήρωση της διαμόρφωσης του νέου ρυθμιστικού πλαισίου και η εφαρμογή του, θα οδηγήσουν στον εξορθολογισμό της αγοράς, στην άρση των στρεβλώσεων και εν τέλει στη δημιουργία του κατάλληλου μεταβατικού πλαισίου, μέσα από κανόνες για μια υγιή και ανταγωνιστική εγχώρια αγορά ηλεκτρισμού».
Αξίζει να τονιστεί ότι οι προτάσεις της ΡΑΕ είχαν συναντήσει τη θετική ανταπόκριση των φορέων της αγοράς, εκτός από τη ΔΕΗ η οποία είχε προτείνει αρκετές αλλαγές, κατά τη διαβούλευση που είχε πραγματοποιηθεί. Το γεγονός ότι οι προτάσεις της ΡΑΕ υιοθετούνται τώρα και από το ΥΠΕΚΑ, αποτελεί οπωσδήποτε επιβράβευση της δουλειάς που έκανε η Αρχή και της φιλοσοφίας με την οποία προσέγγισε το θέμα.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...